Een letselschade advocaat? Wie, wat, waar, wanneer en waarom?

Letselschade advocaat. Voor ik dit artikel begon te schrijven, had ik absoluut geen idee wat voor iemand dat juist is. Natuurlijk ken ik het woord ‘advocaat’ wel, maar een letselschade advocaat? De beste manier om te weten te komen wat of wie iemand is, is door de oude schoolmethode toe te passen? Vraag je af: wie of wat is het? Waar vind je het? Wanneer heb je het nodig en waarom? Dat gaan we dus nu doen zodat je zo meteen weet wat nu eigenlijk een letselschade advocaat is en waarom je ze nodig hebt.

Wie of Wat?

Een letselschade advocaat is een advocaat die je kan helpen bij bepaalde ongevallen waarbij je schade hebt opgelopen door toedoen van een ander persoon. Dit kan gebeuren in verschillende situaties zoals:

 • Verkeersongeval (Een whiplash na een autoaccident, gevallen en geblesseerd na een accident…)
 • Medische fout (Er kan iets misgelopen zijn tijdens een operatie, toedienen van verkeerde medicatie of een allergie waar geen rekening mee gehouden is…)
 • Bedrijfsongeval (Tijdens het werk val je ergens af door een ander zijn fout of misschien valt er iets omver, op jou door een onnauwkeurigheid van het bedrijf…)

In dit soort situaties kan je een letseladvocaat of bureau voor letselschade contacteren. Het verschil tussen die twee leg ik straks op het einde van dit artikel uit.

Mijn advies zou zijn om een specialist te zoeken. Een advocaat of bureau die zich specifiek bezig houdt met letselschade, die decennia ervaring heeft met dit soort zaken, die aangesloten is bij de LSA. En uiteraard om het makkelijk te houden zoek een advocaat of bureau dichtbij in de regio. Dit bespaart reiskosten en vele voelen zich fijner bij een lokaal bureau t.o.v. een bureau in de grote stad ver weg. Dit is afweging soms vind je net wat verder weg een meer ervaren letselschade advocaat. Zoek dus niet alleen in eigen dorp, maar de regio. Bijvoorbeeld, ik ben woonachtig in Oostvoorne, en hier is Advocatenkantoor Elmers, de meest ervaren letselschade advocaat nabij Oostvoorne. Elmers bevindt zich te Brielle wat ongeveer 10 minuten rijden is vanaf Oostvoorne. Dus zeker de moeite waard om even daarnaartoe te rijden voor de ervaring en deskundigheid van deze advocaten.

Contactdetails
Advocatenkantoor Elmers
Adres: Kaaistraat 1, 3231 KC Brielle
Telefoon: 0181 416 200

Nota bene: weet dat Elmers ook werkzaam is als advocaat letselschade in Spijkenisse.

Wanneer juist contacteer je best een letselschade advocaat?

Als er een ongeval gebeurd door bijvoorbeeld één van de bovenstaande situaties, wanneer contacteer je dan best een letselschade advocaat? Doe je dit best zo snel mogelijk na het ongeval? Of wacht je beter tot de gevolgen (meestal medische gevolgen) duidelijk zijn?

Laat het heel duidelijk zijn dat hoe sneller je je letselschade advocaat contacteert, hoe beter. Deze advocaten hebben lang gestudeerd en genoeg ervaring om beter te weten hoe te reageren op een bepaalde situatie.

Waarom is het beter eerst te bellen?

Het is beter om eerst te bellen naar de letselschade advocaat alvorens een afspraak te maken. Waarom? Een letselschade advocaat is en blijft een advocaat. En advocaten zijn duur. Heel duur. Vaak echter is het gratis om te telefoneren of een mailtje te sturen en op deze manier informatie binnen te krijgen. Een antwoord op je mail kan echter lang op zich laten wachten. Je zal wel al gemerkt hebben dat veel mensen niet zo nauwkeurig zijn in het beantwoorden van hun mails. Ik moedig je dus aan om het telefoonnummer op te zoeken in plaats van te mailen of onmiddellijk een afspraak te maken.

Wat is het verschil tussen een bureau en een zelfstandige advocaat?

Vooraleer ik dit artikel afsluit, even het verschil tussen een bureau en een gewone, zelfstandige letseladvocaat. Beide zullen je goed kunnen helpen maar een advocaat is een stuk duurder en geeft vaak geen gratis rechtsbijstand terwijl een bureau dit vaak wel doet en iets minder duur is. Maar! Er is één grote maar die je in gedachte moet houden vooraleer je meteen opspringt om een bureau te gaan bellen.

Een bureau mag dan goedkoper zijn, maar een gewone letseladvocaat geeft vaak meer voordelen als er echt naar de rechter gegaan moet worden. Zij zorgen bijna altijd dat u geen financiële risico’s zal overhouden en dat de zaak sneller afgerond wordt.

Nu is het aan u om te kiezen wat u gaat doen in geval van letselschade.

Advocaat in Oosterhout

Een advocaat in Oosterhout kan u bijstaan bij alle juridische zaken. Hij bemiddelt, adviseert en procedeert over juridische kwesties en houdt daarbij uw persoonlijke juridische belangen in het oog. Vaak onderhoudt hij of zij ook contact met de tegenpartij, namens u. Wat meer informatie over wat een advocaat in Oosterhout voor u kan betekenen is hier wel op zijn plaats.

Een advocaat, méér dan gewoon gerechtelijke procedures

Vaak bestaat er een misverstand over de taken van een advocaat, namelijk dat deze enkel juridische kwesties op zich neemt. Dit is echter niet het geval. Zo houdt hij zich bezig met ontslagrecht, arbeidsrecht, aansprakelijkheid en contractrecht. Ten eerste informeert een advocaat zijn cliënt over de rechten plichten en daarbij correspondeert hij met de tegenpartij bij eventuele onderhandelingen om zo veel mogelijk voor u te kunnen betekenen!

Contractenrecht

Bij contractenrecht richt de dienst zich op begeleiding bij de voorfase, het opstellen en eventueel beoordelen van de overeenkomsten en het doorvoeren van procedures bij problemen – zoals het uitblijven van betalingen of leveringen. Daarnaast worden ook de algemeen voorwaarden beoordeeld om duidelijkheid te creëren.

Werkgeversaansprakelijkheid

Hierbij staat de veiligheid van de werknemer centraal en de vraag of de werkgever al het mogelijk heeft gedaan om die te waarborgen. De veiligheid van de werkplaats, machines en omgeving spelen hierbij een grote rol. Is er voldoende controle op de instructies en zijn deze juist en duidelijk? Allemaal vragen die een antwoord behoeven.

De Wit Advocatuur beschikt over alle ervaring en kennis om u optimaal te begeleiden en ondersteunen bij juridische kwesties. Een persoonlijke en moderne aanpak staan hierbij centraal!

Een advocaat in Oosterhout, dé specialist bij alle juridische zaken.

Heeft u nood aan juridische begeleiding of ondersteuning? Een advocaat weet precies wat te doen om elke situatie tot een goed einde te brengen!

Wat houdt Corporate housekeeping in?

Wij hebben het hier niet over de nieuwe huishoudster van de voetbalvereniging, maar over het nakomen van administratief-juridische verplichtingen. Een heel ander verhaal! Corporate housekeeping van Adinterim WBO zorgt ervoor dat een onderneming de regie heeft en houdt over dwingendrechtelijke wet- en regelgeving. En dat op een manier dat altijd alles klopt. Het gaat over het beheer van het vennootschapsdossier van uw binnenlandse en buitenlandse bedrijfsonderdelen. Een hele mond vol, dat wel. Maar als wij het over een multinational hebben, gaat het ook snel over een mond vol. Er spelen veel belangen binnen de internationale onderneming, maar de belangen buiten de onderneming, onder meer de binnenlandse wet- en regelgeving, zijn ook enorm. Er zal met allerlei zaken rekening gehouden moeten worden. Corporate housekeeping neemt die zaken waar en voert deze uit. Corporate housekeeping houdt zich bezig met het nakomen van vennootschapsrechtelijke, administratief-juridische en statutaire verplichtingen van vennootschappen.

Verplichtingen

Het gaat natuurlijk om de bescherming van de persoonlijke bezittingen van de ondernemer zelf, de oprichter van de corporatie, de founder van de onderneming. Maar dit is natuurlijk alleen maar belangrijk als een crediteur gerechtelijke stappen wil gaan ondernemen in geval van ellende. Als het goed is zou de schuldeiser alleen aan kapitaal of bezittingen kunnen komen van het bedrijf, en niet aan dat van de ondernemer. De scheidslijn tussen persoonlijk en zakelijk is hiermee toch heel erg belangrijk geworden, zeker als het gaat om bedrijven die miljarden waard zijn en voor miljoenen, zo niet miljarden, aan bestellingen (en de daarmee verband houdende schulden) hebben lopen. De ondernemer dient dan te allen tijde buiten schot worden gehouden. Goed Corporate Housekeeping zal ervoor zorgen dat die scheidslijn goed wordt gecontroleerd en dat het bedrijf niet de fout zal maken dat een schuldeiser voorbij die bescherming zal kunnen komen en persoonlijke bezittingen van de ondernemer bij haar eis zou kunnen betrekken. Daarnaast zal de onderneming aan diverse wettelijke verplichtingen moeten kunnen voldoen. Jaarverslagen, aandeelhoudersvergaderingen, notulen openbaar maken, etc. zijn allemaal verplichte zaken. Ook wat alle bestuursleden, directieleden en aandeelhouders voor en in de onderneming uitvoeren dient te worden geregistreerd. Hoewel de taken die onder Corporate Housekeeping vallen neigen naar juridische taken, en je dus zou denken dat het onder de juridische afdeling zou vallen van de onderneming, is in veel gevallen een speciale Corporate Housekeeping afdeling in het leven geroepen. In andere gevallen kiest de onderneming voor een externe partij die de Corporate Housekeeping voor de onderneming in beheer neemt en de zaken hiermee betrekking hebbend uitvoert. Corporate Housekeeping is een doorlopende zaak, er zullen immers altijd veranderingen optreden in de onderneming. Directieleden komen en gaan, bestuurders en hele raden van commissarissen wisselen van plek. Alles perfect georganiseerd en gearchiveerd te houden, dat is mooie taak van Corporate Housekeeping.

Wat wordt er in de arbeidsovereenkomst geregeld

U kunt hier meer informatie vinden over wat er in de arbeidsovereenkomst geregeld wordt.

Loon

In de arbeidsovereenkomst met de werknemer wordt ook het loon geregeld.

De werkgever is gebonden aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). De werkgever mag nooit minder betalen dan dit minimumloon, bepalingen daarover in het contract zijn dan ook niet geldig.

Tip

Loon wordt niet automatisch geïndexeerd. Als hierover in de CAO of in de arbeidsovereenkomst niets geregeld is, is de werkgever hiertoe niet verplicht.

Vaak wordt de hoogte van het loon met de schalen bepaald in de CAO.

Onder loon vallen niet:

 • fooien
 • onverplichte extra betalingen van de werkgever
 • onkostenvergoedingen (bijvoorbeeld reiskosten)
 • Onder loon kan wel bijvoorbeeld het gebruik van een woning vallen.

Tip

De werkgever dient het aantal werkuren te betalen dat in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd ook al wordt u bijvoorbeeld minder uren ingeroosterd.

Vakantiedagen en –toeslag

Vakantie

Iedere werknemer heeft het recht op vier weken betaalde vakantie per jaar. Voor parttimers of werknemers die niet het hele jaar bij dezelfde werkgever hebben gewerkt geldt een evenredig deel van deze aanspraak op vakantie. Het recht op vakantie geldt alleen voor werknemers die:

Gedurende het hele jaar recht op loon hebben gehad (inclusief de zwangerschapsperiode)

Bij ziekte tellen slechts maximaal (de laatste) zes maanden mee

Tip

Na indiening van het verzoek moet de werkgever in principe binnen twee weken een beslissing daarover nemen. Weigert de werkgever pas na twee weken de vakantie dan geldt de vakantie zoals die door de werknemer is aangevraagd.

Concurrentiebeding

De werkgever kan een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst opnemen om te voorkomen dat de werknemer bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst op korte termijn aan de slag gaat bij een concurrent. Een concurrentiebeding kan verschillende voorwaarden hebben zoals,

 • dat de werknemer na het dienstverband niet in dienst mag treden bij de concurrent
 • dat hij niet in een bepaald gebied voor een concurrent mag werken (geografisch of marktgericht)

De sanctie op overtreding van één van de bovengenoemde voorwaarden is meestal een boete.

De wet stelt wel enkele eisen aan een concurrentiebeding:

 • het beding moet schriftelijk overeen worden gekomen en;
 • mag alleen worden aangegaan met een meerderjarige werknemer

In de rechtspraak is uitgemaakt dat een concurrentiebeding niet langer mag duren dan een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop het dienstverband eindigt.

Tip

U kunt kijken of u met uw nieuwe werkgever afspraken kunt maken dat hij de claims die eventueel voort kunnen komen uit het concurrentiebeding voor zijn rekening neemt.

Relatiebeding

Is bepaald dat de werknemer aan het einde van het dienstverband geen relaties/kanten mag benaderen dan wel meenemen dan is er sprake van een relatiebeding. In tegenstelling tot het concurrentiebeding is in de rechtspraak geen duidelijk standpunt ingenomen over de duur van het relatiebeding. Dat betekent dat een relatiebeding langer dan een jaar mag duren.

Inspirerende vergaderruimte

Vergaderen wat is dat nou eigenlijk? Gewoon lang bij elkaar zitten en praten over dingen die actueel? Meningen uitwisselen en lang discussiëren? Veel mensen houden niet zo van vergaderen, meestal duurt dit te lang en te vaak en raken mensen verveeld na verloop van tijd. Toch kunnen vergaderingen best leuk zijn en kunnen er goede resultaten geboekt worden. Het is belangrijk dat iedereen die aan de vergadering meedoet dezelfde mindset heeft en dat er een goede voorzitter is die de vergadering goed aan de gang kan houden. Vergaderen kan je doen met verschillende doelen. Afhankelijk van het doel dat je gesteld hebt kan je in die richting gaan vergaderen.

Brainstormsessie

Beslissing worden over het algemeen niet direct genomen in dit type vergadering. Dit type vergadering is er om problemen op te lossen en iedereen die aanwezig is mee laten denken over die oplossing. De taak van de voorzitter is in dit geval om iedereen goed aan bod te laten komen en zijn mening te vertellen over het onderwerp. Het uiteindelijk doel is aanwezigen laten komen met creatieve ideeën die gebruikt kunnen worden om het probleem op te lossen.

Besluitnemende vergadering

Als je doelen vast hebt gesteld voor je onderneming en je de voortgang van deze doelen wilt nagaan is dit het type vergadering daarvoor. Deelnemers van de vergadering wisselen zoveel mogelijk ideeën uit en trekken conclusies daaruit. Daarop wordt de deelnemers van de vergadering gevraagd besluiten te nemen daar over. De voorzitters taak in dit geval is de vergadering zo strak mogelijk leiden zodat iedereen een duidelijk overzicht heeft over iedereens ideeën.

Informatieve vergadering

In een informatieve vergadering wordt er zoveel mogelijk informatie uitgewisseld als dat mogelijk is en daar tijd voor is. Er worden over het algemeen geen besluiten genomen. Het doel is informatie uitwisselen en er zal ruimte gecreëerd moeten worden voor vragen, en eventueel een presentatie. Bij dit type vergaderingen zijn vaak al besluiten genomen en gaat het meer om details uit werken van die besluiten. De taak van de voorzitter is in dit geval de vergadering strak houden en discussies te vermijden aangezien de besluiten al vast staan.

Instructie vergadering

Ook bij deze vergadering zijn er al besluiten genomen en gaat het meer om de details en vooral de details omtrent de verdeling en uitleg van bepaalde werkzaamheden. De belangrijkste taak bij dit type vergaderingen is weggelegd voor de voorzitter. Hij zorgt voor het verschaffen van de juiste informatie en het uitleggen van de instructies en werkzaamheden. Bij dit type vergadering is het belangrijk dat er veel vragen gesteld zijn en er geen verwarring meer bestaat over doe de gang van zaken is.

Zoeken naar een inspirerende vergaderruimte

Wil je op zoek gaan naar een inspirerende vergaderruimte in Breda, moet je bedenken waar je de eisen aan wilt leggen. Is dit facilitair met beamers en ben je daar genoeg mee geholpen? Of wil je een inspirerende omgeving waar je veel ideeëen op wilt doen? Daar moet je goed bij stil staan.

Een stijlvolle man heeft gewoontes

Het geheim van stijlvolle goed geklede mannen is dat ze van mode een gewoonte hebben gemaakt.  Gewoonte is de meest krachtige tool die een man tot zijn beschikking kan hebben. Zij boeken bijvoorbeeld gestage vooruitgang in de richting van grote doelen door hun zeer krachtige gewoontes. Doordat een gewoonte de magische kracht bezit om op lange termijn processen in stappen te delen zal consistentie worden bereikt. Waardoor keer op keer de gestelde doelen worden volbracht.

Voorbeelden van gewoontes van de stijlvolle man

De kleine activiteiten die een stijlvolle man iedere dag uitvoert, zorgen niet alleen dat hij zijn doelen bereikt maar ook dat hij goed gekleed voor de dag komt. Een voorbeeld van een kleine consistente gewoonte van de stijlvolle man is het vooraf klaar leggen van zijn kleding. Ondanks hij zich misschien zal verslapen is er geen nood aan de man. Hij schiet in zijn vooraf uitgezochte kleding en ziet er als “gewoon” perfect gekleed uit.

Een andere zeer belangrijke gewoonte van deze perfect geklede mannen is het goed verzorgen van hun schoenen. Vaak bewaren zij de schoenen in een simpele doos en hebben zij een keurig bij elkaar gezochte inventaris met onderhoudsartikelen. De schoenen worden schoongemaakt maar ook gepolijst.

Het kopen van stijlvolle kleding

Het inkopen van de kleding en schoenen hoort ook bij zijn gewoonte. Voor sommige stijlvolle mannen is dit een zeer lastige klus. Vooral de lange stijlvolle mannen lopen nogal eens tegen wat uitdagingen aan. Het vinden van bijvoorbeeld een casual overhemd mouwlengte 7 kan een heel karwei zijn. Maar ook hiervoor hebben ze een oplossing gevonden: Een webshop specifiek gericht op kleding voor de lange stijlvolle mannen! De webshop: Mouwlengte7. Dus ook het doel “nieuwe kleding kopen” kunnen zij nu snel behalen door hun gewoontes uit te voeren en er wederom zeer stijlvol uit te zien.

Waarom een incassobureau inschakelen?

In dit artikel geef ik graag een antwoord op de vraag: ‘Waarom een incassobureau inschakelen?’. Want dat brengt toch alleen maar extra kosten met zich mee?! En wanneer u een openstaande factuur hebt voor een laag bedrag, haalt u er dan wel de incassokosten uit? Dat zijn allemaal vragen waar ik u antwoord op kan geven. Of eigenlijk Van Loon Incasso Advocaten. Want bij hun is het heel simpel: u betaalt helemaal niets aan hen. Alle kosten gaan naar uw niet betalende klant toe. En wanneer het tot geen succes leidt, het ontvangen van het geld waar u recht op hebt, dan betaalt u alsnog niets. Puur omdat Van Loon Incasso Advocaten dan niet geslaagd is.

Debiteur

Herkent u deze situatie? U ontvangt een bestelling voor bijvoorbeeld een bepaalde oplage van uw producten. U levert alles netjes en op tijd af op de afgesproken locatie. Maar vervolgens wordt de factuur niet betaalt… Dan is het dus tijd om een incassobureau in te schakelen! Natuurlijk kunt u zelf ook wel het een en ander doen wat betreft het na bellen. Maar de kans is groot dat wanneer ze bij de eerste betalingstermijn niet betalen, dat dan ook niet doen wanneer u contact met hen probeert op te nemen. Ik hoor zelfs vaak van klanten dat wanneer de debiteur erachter komt dat iemand belt met een openstaande factuur voor hen, ze de hoorn er gewoon opgooien… Een incassobureau gaat daar alleen niet mee akkoord natuurlijk! Zij sturen eerst een brief de deur. Daarop is voor de debiteur te lezen dat er een incassobureau is ingeschakeld. En dat die achter het geld aan gaat waar u recht op hebt.

Zelf heb ik meerdere van dit soort irritante debiteuren gehad. En daarom besloot ik in mijn zoektocht naar een incassobureau, te kiezen voor Van Loon Incasso Advocaten. Een keuze waar ik nog steeds volledig achter sta!

Het nut van een antecedentenonderzoek

Bij een antecedentenonderzoek wordt onderzoek gedaan naar iemands voorgeschiedenis. Meestal wordt hierbij gekeken of er sprake is van een strafrechtelijk verleden. Dit kan om verschillende redenen gedaan worden. Wat het nut is van een antecedentenonderzoek wordt hier uitgelegd.

Solliciteren bij de overheid

Een antecedentenonderzoek kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door een overheidsinstantie wanneer u hier solliciteert. De overheid wil, begrijpelijkerwijs, een goed voorbeeld stellen door alleen betrouwbare mensen in dienst te nemen. Vooral wanneer het een baan betreft waarbij veel gevoelige informatie gedeeld wordt, is het belangrijk om te weten dat deze persoon daar goed mee kan omgaan. Natuurlijk is het nooit mogelijk om dit 100% zeker te weten van tevoren, maar een strafrechtelijk verleden, vooral op bepaalde gebieden, vormt een hele grote reden om aan te nemen dat iemand niet betrouwbaar is. De grondigheid en striktheid die wordt gebruikt bij een antecedentenonderzoek kan verschillen per land en per instantie. Een instantie die topgeheime informatie behandelt, bijvoorbeeld, zal een veel grondiger onderzoek uitvoeren en zal veel strenger zijn bij de beoordeling van iemands verleden. Zij kijken bijvoorbeeld niet alleen naar strafrechtelijke zaken, maar ook naar alle andere informatie die een beeld van deze persoon kan geven op het gebied van betrouwbaarheid, zoals ontslagen of familieproblemen.

Verleden mee laten wegen in een strafzaak

Een andere reden om onderzoek te doen naar iemands strafrechtelijke verleden, is wanneer deze persoon terechtstaat voor een misdrijf. Wanneer er sprake is van herhaling van een bepaalde actie of gebeurtenis, kan dit leiden tot hogere en strengere straffen. Dit leidt namelijk tot de aanname dat iemand moeite heeft met het leren van zijn fouten. Zeker wanneer iemand in het verleden hiervoor gewaarschuwd is, zal herhaling van een strafbaar feit een hogere straf tot gevolg hebben dan wanneer de misdaad voor het eerst gepleegd is.

Onderzoek naar iemands verleden door de pers

Ten slotte kan ook de pers soms in iemands verleden duiken, om zo extra achtergrond te kunnen geven bij een nieuwsitem. Soms maakt dit de informatie duidelijker, andere keren wordt dit puur gedaan om het item interessanter te maken, bijvoorbeeld wanneer er in een heel andere zaak toevallig ook sprake is van een strafrechtelijk verleden dat aangehaald wordt om een bepaald beeld te schetsen of om voor sensatie te zorgen.

Aanvraag hulp schuldsanering

Schulden komen niet zomaar, dat weten we allemaal. Maar als je schulden hebt door bijvoorbeeld een ander, door de echtscheiding of door gokschulden van de ander, kan dat erg confronterend en vervelend zijn. Je doet een aanvraag bij de schuldsanering, maar deze wordt afgewezen. Dit kan gebeuren want je wordt niet zomaar toegelaten tot de WSNP. Heb je veel vragen en heb je geen idee hoe je alles aan moet pakken, dan kun je maar beter een advocaat inschakelen die je gaat helpen. Vanaf dat moment weet je namelijk dat alle vragen die je hebt beantwoord worden en je krijgt altijd ondersteuning. Je hebt ook meteen het gevoel dat je er niet meer alleen voor staat. Neem dan ook de tijd om te bekijken wie je kan helpen en wat de ervaringen zijn. Zorg ook dat je alvast alle documenten bij de hand hebt, want daardoor kan de advocaat zich beter voorbereiden en jou van dienst zijn. Noteer ook alle vragen want onzekerheden kunnen door je advocaat worden weggenomen.

Samen kom je verder!

Op het moment dat je verzoek wordt afgewezen door de rechter of gemeente, kun je in wsnp hoger beroep gaan tegen de afwijzing schuldsanering. Je hebt hierbij wel altijd een advocaat nodig. Je kunt namelijk niet zomaar in aanmerking komen voor toelating tot de schuldsanering. Als je lichtvaardig schulden hebt gemaakt, of je voldoet niet aan je verplichting om zoveel mogelijk geld te verdienen voor de schuldeisers, als je bent toegelaten tot de wsnp, dan kan altijd het verzoek tot de wsnp worden afgewezen of de schuldsanering kan tussentijds worden beëindigd. Mocht dat het geval zijn, weet dan dat je er niet alleen voor staat. Je kunt nu bekijken wie je kan helpen en wanneer, maar een advocaat laat jou niet vallen. Als je aanvraag is afgewezen, kun je maar beter in beroep gaan en samen met je advocaat gaan bekijken hoe je dit op kunt lossen. De advocaat zal alles bekijken en de huidige situatie in beeld brengen. Van daaruit kun jij bekijken welke kansen je maakt en de keuze maken of je je hoger beroep door gaat zetten.

Advocaten staan voor je klaar

Als we het hebben over een advocaat, dan denken veel mensen aan een echtscheiding. Maar ze kunnen je ook helpen bij andere zaken, zoals bij de TOM zitting. Als je alles over een tom zitting wil weten, dan kan dat! Het gaat bij deze zitting over een zitting waarbij je zonder tussenkomst van een rechter in overleg met de aanklager een straf gaat accepteren om niet naar de rechter te hoeven gaan. Je krijgt een uitnodiging om een gesprek te hebben bij de Officier van Justitie om daarover een afspraak te maken. Hierbij mag je je altijd bij laten staan door een advocaat die in jouw belang mee gaat kijken naar de zaak. Er worden namelijk regelmatig straffen neergelegd die je anders niet zou krijgen. Kom daarom nu alles over een tom zitting te weten en zorg dat je goed bent voorbereid. Soms kijk je er op tegen een zaak, maar door goed voorbereid te zijn, kan een groot deel van de spanning weg worden genomen. Een advocaat kan alles van tevoren met je doornemen en bekijken welke opties er zijn. Door jou hier op voor te bereiden weet je ook wat er kan en ben je voorbereid op de zitting die gaat komen.

Hulp bij zitting

Veel mensen kijken op tegen een zitting en daarom is het fijn dat een advocaat je bij kan staan. Samen met een advocaat heb je voor de zitting een aantal gesprekken. Eerst zal er samen met jou gekeken worden naar wat er is gebeurd en wat je rechten en plichten zijn. Van daaruit kan er gekeken worden naar wat de straffen zijn die je kunt krijgen of wat je mogelijk kunt doen om er onderuit te komen. Als je dat alleen zou moeten doen, dan moet je vaak juridische vraagstukken gaan bekijken waar je vaak weinig van begrijpt door de moeilijke termen. Maar vanaf nu hoeft dat niet meer, want de advocaat neemt dit deel van je over en zal alles aan je uitleggen. Schakel daarom op tijd hulp in zodat je er niet alleen voor staat. De hulp wordt namelijk aangeboden en daar kun jij echt je voordeel mee doen.