Diensten

Advocatendiensten

Wij kunnen u van dienst zijn met een breed scala aan werkzaamheden. We zijn sterk in personen- en familierecht en alle bijbehorende rechtsgebieden. Heeft u bijvoorbeeld een geschil of een vraag op het gebied van personenrecht, een omgangsregeling, erfrecht, alimentatie, of op een ander rechtsgebied dat hiermee verbonden is, neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

Aangezien de tarieven per dienst en opdracht fors kunnen verschillen, is het niet mogelijk op deze website een goede indicatie voor de kosten te geven. Wilt u een dergelijke indicatie, dan raden wij u aan contact met ons op te nemen. We leggen onze kostenstructuur graag aan u uit. Voor cliënten met een laag inkomen en dito vermogen is er de mogelijkheid voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Ook hierover lichten wij u graag voor.

Daarnaast houden we ons bezig met de notariële zaken die aan bovengenoemde gebieden gerelateerd zijn. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan akten rondom testamenten, huwelijken (zoals huwelijkse voorwaarden), erfenissen, schenkingen en hypotheken. Dit zijn zaken waartoe enkel een notaris bevoegd is. Een notaris is een opgeleide jurist die de bevoegdheid heeft gehaald om genoemde akten te kunnen en mogen opmaken en bekrachtigen. Laat u dus niet verleiden tot het opstellen van dergelijke akten door bedrijven die geen notaris in dienst hebben; deze akten zijn ongeldig als ze niet door een echte notaris zijn opgesteld.

Ook kunnen we u helpen met bepaalde contracten en voorwaarden. Deze zijn vaak in strakke juridische taal opgezet die voor leken niet of nauwelijks te bevatten is. Soms gaan dergelijke contracten over grote geldbedragen of kunnen ze anderszins grote gevolgen hebben, waardoor het aan te raden is hier samen met een expert naar te kijken.

Mocht u behoefte hebben aan overige diensten of werkzaamheden dan horen wij het graag. Dankzij ons breed kennisgebied kunnen u wellicht helpen met een bepaalde kwestie die niet direct op onze website wordt genoemd.

Bij het aanbieden van onze diensten staat altijd het belang van de cliënt voorop. Hiertoe zijn wij verplicht door de diverse ordes die toezicht houden op de advocatuur en de notariskantoren. De kwaliteit wordt hierdoor gewaarborgd. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over de kwaliteit van onze dienstverlening, dan kunt u bij een extern en onafhankelijk bureau (namelijk de ordes van advocaten en notarissen) terecht voor een degelijke afhandeling. Uiteraard doen we er alles aan om het niet zo ver te laten komen en luisteren we graag naar uw wensen, behoeften en dus ook klachten.