Wat te doen in een rechtszaak

Er komt veel bij kijken als u verwikkeld raakt in een rechtszaak. Er moet bijvoorbeeld een advocaat worden gevonden. Ook moet er enig voorwerk worden gedaan, zodat de rechtszaak zo soepel mogelijk verloopt.

Een advocaat zoeken

Als u bij een rechtszaak betrokken raakt, is het verstandig om een advocaat te contacteren. Het is van belang dat er een advocaat wordt gekozen die gespecialiseerd is in het betreffende onderwerp van de rechtszaak. Daarom moet u er eerst een aantal bellen, voordat er een aanneemt. Voorbeeld van een advocaat is SWDV Advocaten. Zij hebben verschillende advocaten die elk hun eigen specialisatie hebben.

Het voorwerk

Als er eenmaal een advocaat gevonden is, dan begint de voorbereiding op de rechtszaak. U kunt dan alvast antwoorden verzinnen op vragen die de rechter waarschijnlijk gaat stellen. Daarnaast moet u goed nadenken over de draad van het verhaal. Zo kunt u de belangrijkste punten eruit gaan halen en voorbereiden. Ook moet er bewijs worden verzameld. Hoe meer bewijs hoe groter de kans is dat je gelijk krijgt.

De rechtszaak

Uiteindelijk is het tijd voor de rechtszaak. U moet altijd uw legitimatiebewijs en de uitnodiging of oproep van de rechtszitting meenemen. Vervolgens wordt u naar binnen geroepen en mag u plaatsnemen nadat de rechter binnen is gekomen. Daarna wordt iedereen voorgesteld en wordt het onderwerp besproken. Als dat gebeurd is mogen de verschillende partijen hun zegje doen en op elkaar reageren. Uiteindelijk wordt het afgesloten en gaat de rechter even weg om na te denken over zijn of haar beslissing. Soms krijgt u het besluit gelijk te horen en soms duurt het nog even.

Het besluit

Als de rechtszaak is afgelopen wordt er een besluit genomen. Het kan zijn dat u wint of verliest. Daarnaast kan de rechter ook een schikking indienen. Bij een schikking komen er afspraken tussen de verschillende partijen en wordt er afgezien van een rechtszaak. Het kan zijn dat u ermee eens bent of juist niet.

Hoger beroep

Nadat het besluit is genomen en u bent er niet mee eens, dan kunt u in hoger beroep gaan. De zaak wordt dan nog een keer bekeken en er wordt dan soms een nieuwe uitspraak over gedaan. Het kan dan zijn dat de uitspraak minder gunstig uitkomt. Daarom moet u er goed over nadenken voordat u in hoger beroep gaat.

Geen concurrentiebeding: Onrechtmatig handelen werknemer

U heeft als werkgever geen concurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Mag een ex-werknemer dan onder alle omstandigheden de concurrentie met u aangaan?

Onrechtmatige concurrentie

Het algemene uitgangspunt is dat het de werknemer, die niet gebonden is aan een concurrentiebeding, vrij staat om de voormalig werkgever te beconcurreren. Dit kan direct (in het geval de werknemer een eigen onderneming is gestart) of indirect (als de werknemer in dienst is getreden bij een andere werkgever). Hier gelden wel zekere grenzen. Uit rechtspraak volgt dat het beconcurreren van de voormalig werkgever onder omstandigheden onrechtmatig is als aan de onderstaande drie vereisten is voldaan:

de werknemer heeft het duurzame marktaandeel van zijn voormalig werkgever afgebroken;

de afbreuk is substantieel en stelselmatig geweest;

de werknemer heeft daarbij gebruik gemaakt van de kennis en gegevens die de werknemer van zijn voormalig werkgever beschikbaar kreeg.

Schadevergoeding of tijdelijk verbod

Als aan bovengenoemde vereisten is voldaan, kan de rechter oordelen dat de werknemer schadeplichtig is of kan de rechter de werknemer een tijdelijk verbod opleggen om de werkzaamheden te verrichten. Als werkgever moet u wel kunnen uitleggen welke schade u heeft geleden door het handelen van de werknemer.

Voorbeelden rechtspraak

Niet onrechtmatig

Het enkele feit dat een werknemer met de kennis en ervaring opgedaan bij de (voormalig) werkgever in dienst treedt bij een directe concurrent in een commerciële functie, is niet onrechtmatig.

Het enkele feit dat de werknemer een concurrerende onderneming begint tijdens het dienstverband en tegelijkertijd nog werkzaamheden verricht voor een belangrijke klant van de (voormalig) werkgever, levert ook niet als zodanig onrechtmatige concurrentie op. In deze zaak speelde mee dat niet was gebleken dat de werknemer stelselmatig andere klanten van de (voormalig) werkgever had benaderd om over te stappen.

Verder kan de grootte van de branche waarbinnen de (voormalig) werkgever opereert relevant zijn. Bij een kleine branche kan het onvermijdelijk zijn dat bij een nieuwe baan binnen de branche contacten tot stand zouden komen tussen de werknemer en klanten van zijn (voormalig) werkgever. Dit is niet gelijk onrechtmatig.

Wel onrechtmatig

In een zaak waarin de werknemer tijdens het dienstverband (1) een gedetailleerd businessplan had opgesteld, (2) enkele werknemers van de (voormalig) werkgever actief had benaderd om bij hem in dienst te treden en (3) voor zijn vertrek documenten met vertrouwelijke bedrijfsinformatie had geüpload naar zijn dropbox-account, oordeelde de rechter dat sprake was van onrechtmatige concurrentie.

Conclusie

Kortom, u staat als werkgever niet gelijk met lege handen als er geen concurrentiebeding is overeengekomen. Mocht een ex-werknemer de concurrentiestrijd met u aangaan, dan moet u als werkgever wel goed onderbouwen waarom deze werknemer onrechtmatig met u concurreert. De omstandigheden van het geval spelen in dit soort zaken een grote rol.

Hebt u een vraag over een concurrentiebeding of het onrechtmatig handelen van een voormalig werknemer, dan is het verstandig om contact op te nemen met een arbeidsrecht advocaat.