Tips bij het vinden van de beste notaris

Het kan zo zijn dat je op het punt staat dat je een notaris nodig hebt. Dit kan zijn om bijvoorbeeld een verklaring van erfrecht of om een testament op te stellen. Wanneer dit het geval is, dan moet je op zoek naar een notariskantoor dat bij je past. Er zijn in Nederland enorm veel verschillende notariskantoren waardoor het voor sommige mensen lastig kan zijn om een passende te vinden. Om je een beetje op weg te helpen heb ik een aantal tips op een rijtje gezet.

Tip 1 – Ken je situatie

Er zijn enorm veel verschillende situaties waarin je je kan bevinden wanneer je een notaris nodig hebt. Sommige situaties zijn complex en lastig op te lossen, maar andere situaties zijn meer standaard en kan elke notaris voor je oplossen. Het is belangrijk dat je goed weet in welke situatie jij je bevindt. Op basis van je situatie kan je namelijk de juiste notaris kiezen. Voor alledaagse problemen is een standaard notariskantoor goed genoeg, maar voor complexe situaties kan het handig zijn om een specialist te zoeken.

Tip 2 – Vergelijken

Het vergelijken van notariskantoren is erg belangrijk. Tegenwoordig kan je alle notariskantoren in je regio gelukkig eenvoudig met elkaar vergelijken online. Zo kan je natuurlijk makkelijk de goedkoopste notaris vinden, maar kan je ook de beoordelingen van mensen over de verschillende kantoren doornemen. Zo weet je zeker dat je uiteindelijk een notaris kiest die goed bij je past.

Tip 3 – Hou het in de buurt

Woon je in Amsterdam? Kies dan ook een notaris in Amsterdam. Het hebben van een notaris in de buurt heeft namelijk veel voordelen. Zo hoef je minder reiskosten te betalen en kan je eenvoudig langsgaan om dingen snel te bespreken.

 

Wat houdt het familierecht in

Een familierecht advocaat wordt ingeschakeld zodra er een conflict binnen de familie is. Er kunnen veel mogelijke problemen binnen een familie gaan spelen, denk bijvoorbeeld aan trouwen, of juist scheiden. De geboorte van een kind of het adopteren van een kind. Wellicht een naamswijziging die plaats gaat vinden. In deze gevallen kan je een familierecht advocaat inschakelen om jou te helpen bij het proces. Ook kan je kiezen voor een bemiddelaar, maar zoek in ieder geval op tijd hulp.

Het familierecht

In ieder geval is het belangrijk om de regels van het familierecht te kennen, want het kan altijd van pas komen. Onder het familierecht vallen dingen waarin bijna iedereen mee te maken zal krijgen, zoals trouwen en/of samenwonen en zelfs scheiden. In deze gevallen heb je te maken met huwelijkse voorwaarden, geregistreerd partnerschap, in geval van kinderen ouderlijk gezag en alimentatie. Het is dus belangrijk dat iedereen het een en ander van het recht weet.

Leestip: https://appelman.nl/juridische-diensten/personen-en-familierecht/echtscheiding/

Het familierecht gaat dus over de familiesfeer, met name de problemen. Het houdt zich bezig met alles dat maar bij familie hoort en elk probleem zich voor kan doen binnen een familie.

Het familierecht is vrijwel besloten en het wordt dus ook niet openbaar gemaakt. Let er wel op dat het erfrecht in de meeste gevallen als apart rechtsgebied wordt gezien, dus deze valt niet onder het familierecht.

Aanbevolen: https://appelman.nl/juridische-diensten/personen-en-familierecht/

Bemiddelaar

Het is ook een optie om te kiezen voor mediation. Een bemiddelaar maakt geen beslissingen, maar hij begeleid je door het proces heen. Bij familiezaken is het natuurlijk altijd fijn als je er samen uit kunt komen. Een bemiddelaar kan je hierbij helpen. Een bemiddelaar gaat met mensen in gesprek en probeert zo een passende oplossing te bedenken, zonder dat beide partijen een advocaat in moeten schakelen. De bemiddelaar wil uiteindelijk afspraken op papier hebben staan zodat beide partijen de afspraken goed vinden.

Wat te doen in een rechtszaak

Er komt veel bij kijken als u verwikkeld raakt in een rechtszaak. Er moet bijvoorbeeld een advocaat worden gevonden. Ook moet er enig voorwerk worden gedaan, zodat de rechtszaak zo soepel mogelijk verloopt.

Een advocaat zoeken

Als u bij een rechtszaak betrokken raakt, is het verstandig om een advocaat te contacteren. Het is van belang dat er een advocaat wordt gekozen die gespecialiseerd is in het betreffende onderwerp van de rechtszaak. Daarom moet u er eerst een aantal bellen, voordat er een aanneemt. Voorbeeld van een advocaat is SWDV Advocaten. Zij hebben verschillende advocaten die elk hun eigen specialisatie hebben.

Het voorwerk

Als er eenmaal een advocaat gevonden is, dan begint de voorbereiding op de rechtszaak. U kunt dan alvast antwoorden verzinnen op vragen die de rechter waarschijnlijk gaat stellen. Daarnaast moet u goed nadenken over de draad van het verhaal. Zo kunt u de belangrijkste punten eruit gaan halen en voorbereiden. Ook moet er bewijs worden verzameld. Hoe meer bewijs hoe groter de kans is dat je gelijk krijgt.

De rechtszaak

Uiteindelijk is het tijd voor de rechtszaak. U moet altijd uw legitimatiebewijs en de uitnodiging of oproep van de rechtszitting meenemen. Vervolgens wordt u naar binnen geroepen en mag u plaatsnemen nadat de rechter binnen is gekomen. Daarna wordt iedereen voorgesteld en wordt het onderwerp besproken. Als dat gebeurd is mogen de verschillende partijen hun zegje doen en op elkaar reageren. Uiteindelijk wordt het afgesloten en gaat de rechter even weg om na te denken over zijn of haar beslissing. Soms krijgt u het besluit gelijk te horen en soms duurt het nog even.

Het besluit

Als de rechtszaak is afgelopen wordt er een besluit genomen. Het kan zijn dat u wint of verliest. Daarnaast kan de rechter ook een schikking indienen. Bij een schikking komen er afspraken tussen de verschillende partijen en wordt er afgezien van een rechtszaak. Het kan zijn dat u ermee eens bent of juist niet.

Hoger beroep

Nadat het besluit is genomen en u bent er niet mee eens, dan kunt u in hoger beroep gaan. De zaak wordt dan nog een keer bekeken en er wordt dan soms een nieuwe uitspraak over gedaan. Het kan dan zijn dat de uitspraak minder gunstig uitkomt. Daarom moet u er goed over nadenken voordat u in hoger beroep gaat.

Redenen om een incassobureau in te schakelen

Bij handel tussen producten of diensten tussen bedrijven of tussen bedrijven en consumenten wordt er vaak een betaaltermijn gehanteerd wanneer er via een factuur betaald moet worden. Wanneer deze termijn overschreden wordt en wanneer ook na het sturen van een herinnering niet betaald wordt, word er al snel gesproken over een wanbetaler. Wanneer je als ondernemer last heb van een wanbetaler of wanbetalers, dan kan dit veel gevolgen hebben voor je onderneming. Vaak worden van de inkomsten ook openstaande rekeningen of salarissen betaald, vooral kleinere ondernemingen kunnen dan in de problemen komen. Een incassobureau uit Den Bosch legt uit om welke redenen je een incassobureau moet inschakelen.

Er zal op de juiste en correcte manier gecommuniceerd worden

Wanneer een wanbetaler niet wilt betalen, zal er een procedure in gang worden gezet welke ook aan enkele eisen moet voldoen. Denk bijvoorbeeld eens aan dat er bij een betaalherinnering moet worden genoemd dat er bij het uitblijven van de betaling extra incassokosten in rekening worden gebracht. Wanneer dergelijke waarschuwingen of verplichte elementen niet in de herinnering zitten, kan deze niet geldig worden verklaard. Een incassobureau heeft de juiste kennis om ervoor te zorgen dat dit in ieder geval niet gebeurd. Wanneer je als ondernemer zelf achter de wanbetalers aangaat, kunnen de emoties ook wel eens de overhand krijgen, dit wil je ook voorkomen omdat je dan de kans hebt dat de wanbetaler nog later of helemaal niet gaat betalen.

Je krijgt door een incassobureau sneller je geld

Dit is misschien wel de meest voor hand liggende reden om een incassobureau in te schakelen, je krijgt sneller je geld. Incassobureaus weten hoe ze wanbetalers moeten benaderen om de openstaande facturen sneller betaald te krijgen. Een incassobureau heeft ook vaak een schrikeffect op wanbetalers, hierdoor krijgen ze het gevoel dat het nu echt menens is, wat ook weer in een snellere betaling uitmondt. Een ander groot voordeel hierdoor is dat je dan als ondernemer al je tijd en aandacht aan het bedrijf kan richten, hierdoor behoud je de focus en kunnen frustraties onder werknemers ook voorkomen worden.

Ervaring met bemiddelingen

Dergelijke situaties zijn voor alle partijen lastig, logischerwijs komen er ook vanuit beide partijen vaak veel frustraties. Een incassobureau kan hierbij ook optreden als een bemiddelaar, hierdoor kan een moddergevecht voorkomen worden en kan er worden gezocht naar een oplossing.

 

Geen concurrentiebeding: Onrechtmatig handelen werknemer

U heeft als werkgever geen concurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Mag een ex-werknemer dan onder alle omstandigheden de concurrentie met u aangaan?

Onrechtmatige concurrentie

Het algemene uitgangspunt is dat het de werknemer, die niet gebonden is aan een concurrentiebeding, vrij staat om de voormalig werkgever te beconcurreren. Dit kan direct (in het geval de werknemer een eigen onderneming is gestart) of indirect (als de werknemer in dienst is getreden bij een andere werkgever). Hier gelden wel zekere grenzen. Uit rechtspraak volgt dat het beconcurreren van de voormalig werkgever onder omstandigheden onrechtmatig is als aan de onderstaande drie vereisten is voldaan:

de werknemer heeft het duurzame marktaandeel van zijn voormalig werkgever afgebroken;

de afbreuk is substantieel en stelselmatig geweest;

de werknemer heeft daarbij gebruik gemaakt van de kennis en gegevens die de werknemer van zijn voormalig werkgever beschikbaar kreeg.

Schadevergoeding of tijdelijk verbod

Als aan bovengenoemde vereisten is voldaan, kan de rechter oordelen dat de werknemer schadeplichtig is of kan de rechter de werknemer een tijdelijk verbod opleggen om de werkzaamheden te verrichten. Als werkgever moet u wel kunnen uitleggen welke schade u heeft geleden door het handelen van de werknemer.

Voorbeelden rechtspraak

Niet onrechtmatig

Het enkele feit dat een werknemer met de kennis en ervaring opgedaan bij de (voormalig) werkgever in dienst treedt bij een directe concurrent in een commerciële functie, is niet onrechtmatig.

Het enkele feit dat de werknemer een concurrerende onderneming begint tijdens het dienstverband en tegelijkertijd nog werkzaamheden verricht voor een belangrijke klant van de (voormalig) werkgever, levert ook niet als zodanig onrechtmatige concurrentie op. In deze zaak speelde mee dat niet was gebleken dat de werknemer stelselmatig andere klanten van de (voormalig) werkgever had benaderd om over te stappen.

Verder kan de grootte van de branche waarbinnen de (voormalig) werkgever opereert relevant zijn. Bij een kleine branche kan het onvermijdelijk zijn dat bij een nieuwe baan binnen de branche contacten tot stand zouden komen tussen de werknemer en klanten van zijn (voormalig) werkgever. Dit is niet gelijk onrechtmatig.

Wel onrechtmatig

In een zaak waarin de werknemer tijdens het dienstverband (1) een gedetailleerd businessplan had opgesteld, (2) enkele werknemers van de (voormalig) werkgever actief had benaderd om bij hem in dienst te treden en (3) voor zijn vertrek documenten met vertrouwelijke bedrijfsinformatie had geüpload naar zijn dropbox-account, oordeelde de rechter dat sprake was van onrechtmatige concurrentie.

Conclusie

Kortom, u staat als werkgever niet gelijk met lege handen als er geen concurrentiebeding is overeengekomen. Mocht een ex-werknemer de concurrentiestrijd met u aangaan, dan moet u als werkgever wel goed onderbouwen waarom deze werknemer onrechtmatig met u concurreert. De omstandigheden van het geval spelen in dit soort zaken een grote rol.

Hebt u een vraag over een concurrentiebeding of het onrechtmatig handelen van een voormalig werknemer, dan is het verstandig om contact op te nemen met een arbeidsrecht advocaat.

Een advocaat inschakelen bij wanbetalende debiteuren

Wanbetalende debiteuren zijn ontzettend vervelend. Als ondernemer krijg je hier misschien wel mee te maken, en dat wil je natuurlijk liever niet. Misschien heb je het gevoel dat je er weinig of niks aan kunt doen dat je debiteuren maar niet betalen, het is immers hun verantwoordelijkheid. Maar toch zijn er een aantal zaken die je kunt doen om wanbetalers te voorkomen of om ze alsnog te laten betalen. Benieuwd welke dat zijn? In deze blog geven we je een aantal handige tips.

Stel goede algemene voorwaarden op

Ten eerste is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Dit kun je bijvoorbeeld doen in de algemene voorwaarden. Hierin leg je belangrijke zaken vast over de levering, het risico, de aansprakelijkheid en natuurlijk de betaling. Verder is het altijd belangrijk om de opdracht en de gemaakte afspraken te bevestigen. Bewaar deze opdrachtbevestigingen en de bevestiging van de algemene voorwaarden goed. Zo heb je altijd iets om op terug te vallen.

Zorg voor juiste facturen

Een foutje in een factuur kan er al voor zorgen dat een debiteur de factuur niet betaalt. Zorg er daarom voor dat je facturen altijd perfect in orde zijn. Zo zorg je ervoor dat je debiteuren geen redenen of smoesjes hebben om te wachten met het betalen van je facturen.

Structuur in het factureren

Verder is het belangrijk om structuur aan te brengen in het factureringsproces. Stel van tevoren een betalingstermijn vast, en vermeld deze duidelijk op de factuur. Factureer bovendien meteen wanneer het kan. Hoe sneller je factureert, hoe sneller de debiteur zal betalen.

Het sturen van betalingsherinneringen

En betaalt de debiteur toch niet binnen de betalingstermijn? Dan stuur je natuurlijk meteen een betalingsherinnering. Stuur hierbij meteen een kopie van de factuur mee, zodat de debiteur meteen de kans heeft om hem alsnog te betalen. Want het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat hij de factuur gewoon is kwijtgeraakt. En als je de factuur weer meestuurt, bespaart het hem de moeite van het zoeken van de factuur.

Het inschakelen van een incassobureau

Betaalt de debiteur nog niet na een aantal betalingsherinneringen en een persoonlijk telefoontje? Dan kan het een goede volgende stap zijn om een incassobureau in te schakelen. Een incassobureau kan er meestal voor zorgen dat een debiteur gaat betalen door deze meerdere keren aan te schrijven. Hierdoor beseft de debiteur dat je er serieus werk van maakt. Ook kun je je hele debiteurenadministratie bij een incassobureau onderbrengen. In dat geval houdt het incassobureau voor je in de gaten of je debiteuren op tijd betalen.

Wanneer heb je een advocaat contractenrecht nodig?

Je hebt juristen in alle vormen en maten. Elk kantoor adverteert meerdere specialisaties die jou als leek niet veel zeggen. Een van die specialisaties is contractenrecht. Dit is wel een specialisatie die voor veel gewone mensen relevant is. Wat doet een advocaat contractenrecht en wanneer heb je deze nodig?

Wat is het?

Zoals de naam al suggereert weet een advocaat contractenrecht alles van contracten. Dit kan variëren van kleine contracten tussen twee individuen tot contracten tussen grote commerciële belangen. De voornaamste werkzaamheden zijn het adviseren van particulieren en bedrijven betreffende hun contracten. Soms kun je een advocaat contractenrecht ook in de rechtbank vinden. Bij conflicten mag hij ook procederen.

Wanneer heb je er een nodig: Arbeidscontracten

Werknemers kunnen een specialist in contractenrecht in de arm nemen wanneer er problemen ontstaan met de arbeidsovereenkomst. Als je bijvoorbeeld onrechtmatig de laan uit wordt gestuurd of de werkgever aan andere eisen niet voldoet, komt een advocaat contractenrecht goed van pas. Omgedraaid kan het natuurlijk ook voorkomen. Een werkgever waarvan een werknemer zich niet aan het contract houdt, kan ook een jurist inschakelen.

Kopen en huren

Alle koop- en huurovereenkomsten vallen ook onder het contractenrecht. Als hierbij complicaties optreden is het ook zeer nuttig om een gespecialiseerde wetgeleerde te raadplegen. Bij kleine overeenkomsten komt dit niet vaak voor, maar als er grote belangen spelen, moet je zorgen dat je jezelf van goede rechtsbijstand voorziet.

Samenwerking

Heb jij een klein bedrijf dat een samenwerking aangaat met een ander bedrijf? Dan is het verstandig om alle details van de samenwerking goed vast te leggen. Dit betekent niet dat je elkaar niet vertrouwt, maar dit voorkomt scheve gezichten als beide partijen achteraf de overeenkomst verschillend blijken te interpreteren. Om deze overeenkomst waterdicht te timmeren, moet er een professional aan te pas komen. Dit geldt natuurlijk ook voor grotere bedrijven en andere particulieren.

Geheimhouding

Als jouw bedrijf met innoverende technologieën of strategieën werkt, wil je niet dat deze geheimen rondgebazuind worden. Als je een samenwerkingsovereenkomst aangaat met freelancers of andere bedrijven moet je vastleggen dat ze hun mondje dicht houden. Om te zorgen dat deze geheimhoudingsovereenkomst dekkend is voor alle bedrijfsgeheimen is het noodzakelijk om een advocaat contractenrecht in te schakelen. Lees dit artikel hoe dit bij grote bedrijven als Apple wordt geregeld.

Nog veel meer

Naast deze voorbeelden kan een advocaat contractenrecht in veel meer gevallen van pas komen. Alle gevallen waar twee partijen een overeenkomst aangaan vallen onder het contractenrecht. Slechte contracten vormen een groot risico voor bedrijven en individuen. Neem daarom het zekere voor het onzekere en laat er bij enige twijfel een specialist naar kijken.

Een letselschade advocaat? Wie, wat, waar, wanneer en waarom?

Letselschade advocaat. Voor ik dit artikel begon te schrijven, had ik absoluut geen idee wat voor iemand dat juist is. Natuurlijk ken ik het woord ‘advocaat’ wel, maar een letselschade advocaat? De beste manier om te weten te komen wat of wie iemand is, is door de oude schoolmethode toe te passen? Vraag je af: wie of wat is het? Waar vind je het? Wanneer heb je het nodig en waarom? Dat gaan we dus nu doen zodat je zo meteen weet wat nu eigenlijk een letselschade advocaat is en waarom je ze nodig hebt.

Wie of Wat?

Een letselschade advocaat is een advocaat die je kan helpen bij bepaalde ongevallen waarbij je schade hebt opgelopen door toedoen van een ander persoon. Dit kan gebeuren in verschillende situaties zoals:

  • Verkeersongeval (Een whiplash na een autoaccident, gevallen en geblesseerd na een accident…)
  • Medische fout (Er kan iets misgelopen zijn tijdens een operatie, toedienen van verkeerde medicatie of een allergie waar geen rekening mee gehouden is…)
  • Bedrijfsongeval (Tijdens het werk val je ergens af door een ander zijn fout of misschien valt er iets omver, op jou door een onnauwkeurigheid van het bedrijf…)

In dit soort situaties kan je een letseladvocaat of bureau voor letselschade contacteren. Het verschil tussen die twee leg ik straks op het einde van dit artikel uit.

Mijn advies zou zijn om een specialist te zoeken. Een advocaat of bureau die zich specifiek bezig houdt met letselschade, die decennia ervaring heeft met dit soort zaken, die aangesloten is bij de LSA. En uiteraard om het makkelijk te houden zoek een advocaat of bureau dichtbij in de regio. Dit bespaart reiskosten en vele voelen zich fijner bij een lokaal bureau t.o.v. een bureau in de grote stad ver weg. Dit is afweging soms vind je net wat verder weg een meer ervaren letselschade advocaat. Zoek dus niet alleen in eigen dorp, maar de regio. Bijvoorbeeld, ik ben woonachtig in Oostvoorne, en hier is Advocatenkantoor Elmers, de meest ervaren letselschade advocaat nabij Oostvoorne. Elmers bevindt zich te Brielle wat ongeveer 10 minuten rijden is vanaf Oostvoorne. Dus zeker de moeite waard om even daarnaartoe te rijden voor de ervaring en deskundigheid van deze advocaten.

Contactdetails
Advocatenkantoor Elmers
Adres: Kaaistraat 1, 3231 KC Brielle
Telefoon: 0181 416 200

Nota bene: weet dat Elmers ook werkzaam is als advocaat letselschade in Spijkenisse.

Wanneer juist contacteer je best een letselschade advocaat?

Als er een ongeval gebeurd door bijvoorbeeld één van de bovenstaande situaties, wanneer contacteer je dan best een letselschade advocaat? Doe je dit best zo snel mogelijk na het ongeval? Of wacht je beter tot de gevolgen (meestal medische gevolgen) duidelijk zijn?

Laat het heel duidelijk zijn dat hoe sneller je je letselschade advocaat contacteert, hoe beter. Deze advocaten hebben lang gestudeerd en genoeg ervaring om beter te weten hoe te reageren op een bepaalde situatie.

Waarom is het beter eerst te bellen?

Het is beter om eerst te bellen naar de letselschade advocaat alvorens een afspraak te maken. Waarom? Een letselschade advocaat is en blijft een advocaat. En advocaten zijn duur. Heel duur. Vaak echter is het gratis om te telefoneren of een mailtje te sturen en op deze manier informatie binnen te krijgen. Een antwoord op je mail kan echter lang op zich laten wachten. Je zal wel al gemerkt hebben dat veel mensen niet zo nauwkeurig zijn in het beantwoorden van hun mails. Ik moedig je dus aan om het telefoonnummer op te zoeken in plaats van te mailen of onmiddellijk een afspraak te maken.

Wat is het verschil tussen een bureau en een zelfstandige advocaat?

Vooraleer ik dit artikel afsluit, even het verschil tussen een bureau en een gewone, zelfstandige letseladvocaat. Beide zullen je goed kunnen helpen maar een advocaat is een stuk duurder en geeft vaak geen gratis rechtsbijstand terwijl een bureau dit vaak wel doet en iets minder duur is. Maar! Er is één grote maar die je in gedachte moet houden vooraleer je meteen opspringt om een bureau te gaan bellen.

Een bureau mag dan goedkoper zijn, maar een gewone letseladvocaat geeft vaak meer voordelen als er echt naar de rechter gegaan moet worden. Zij zorgen bijna altijd dat u geen financiële risico’s zal overhouden en dat de zaak sneller afgerond wordt.

Nu is het aan u om te kiezen wat u gaat doen in geval van letselschade.

Advocaat in Oosterhout

Een advocaat in Oosterhout kan u bijstaan bij alle juridische zaken. Hij bemiddelt, adviseert en procedeert over juridische kwesties en houdt daarbij uw persoonlijke juridische belangen in het oog. Vaak onderhoudt hij of zij ook contact met de tegenpartij, namens u. Wat meer informatie over wat een advocaat in Oosterhout voor u kan betekenen is hier wel op zijn plaats.

Een advocaat, méér dan gewoon gerechtelijke procedures

Vaak bestaat er een misverstand over de taken van een advocaat, namelijk dat deze enkel juridische kwesties op zich neemt. Dit is echter niet het geval. Zo houdt hij zich bezig met ontslagrecht, arbeidsrecht, aansprakelijkheid en contractrecht. Ten eerste informeert een advocaat zijn cliënt over de rechten plichten en daarbij correspondeert hij met de tegenpartij bij eventuele onderhandelingen om zo veel mogelijk voor u te kunnen betekenen!

Contractenrecht

Bij contractenrecht richt de dienst zich op begeleiding bij de voorfase, het opstellen en eventueel beoordelen van de overeenkomsten en het doorvoeren van procedures bij problemen – zoals het uitblijven van betalingen of leveringen. Daarnaast worden ook de algemeen voorwaarden beoordeeld om duidelijkheid te creëren.

Werkgeversaansprakelijkheid

Hierbij staat de veiligheid van de werknemer centraal en de vraag of de werkgever al het mogelijk heeft gedaan om die te waarborgen. De veiligheid van de werkplaats, machines en omgeving spelen hierbij een grote rol. Is er voldoende controle op de instructies en zijn deze juist en duidelijk? Allemaal vragen die een antwoord behoeven.

De Wit Advocatuur beschikt over alle ervaring en kennis om u optimaal te begeleiden en ondersteunen bij juridische kwesties. Een persoonlijke en moderne aanpak staan hierbij centraal!

Een advocaat in Oosterhout, dé specialist bij alle juridische zaken.

Heeft u nood aan juridische begeleiding of ondersteuning? Een advocaat weet precies wat te doen om elke situatie tot een goed einde te brengen!

Wat houdt Corporate housekeeping in?

Wij hebben het hier niet over de nieuwe huishoudster van de voetbalvereniging, maar over het nakomen van administratief-juridische verplichtingen. Een heel ander verhaal! Corporate housekeeping van Adinterim WBO zorgt ervoor dat een onderneming de regie heeft en houdt over dwingendrechtelijke wet- en regelgeving. En dat op een manier dat altijd alles klopt. Het gaat over het beheer van het vennootschapsdossier van uw binnenlandse en buitenlandse bedrijfsonderdelen. Een hele mond vol, dat wel. Maar als wij het over een multinational hebben, gaat het ook snel over een mond vol. Er spelen veel belangen binnen de internationale onderneming, maar de belangen buiten de onderneming, onder meer de binnenlandse wet- en regelgeving, zijn ook enorm. Er zal met allerlei zaken rekening gehouden moeten worden. Corporate housekeeping neemt die zaken waar en voert deze uit. Corporate housekeeping houdt zich bezig met het nakomen van vennootschapsrechtelijke, administratief-juridische en statutaire verplichtingen van vennootschappen.

Verplichtingen

Het gaat natuurlijk om de bescherming van de persoonlijke bezittingen van de ondernemer zelf, de oprichter van de corporatie, de founder van de onderneming. Maar dit is natuurlijk alleen maar belangrijk als een crediteur gerechtelijke stappen wil gaan ondernemen in geval van ellende. Als het goed is zou de schuldeiser alleen aan kapitaal of bezittingen kunnen komen van het bedrijf, en niet aan dat van de ondernemer. De scheidslijn tussen persoonlijk en zakelijk is hiermee toch heel erg belangrijk geworden, zeker als het gaat om bedrijven die miljarden waard zijn en voor miljoenen, zo niet miljarden, aan bestellingen (en de daarmee verband houdende schulden) hebben lopen. De ondernemer dient dan te allen tijde buiten schot worden gehouden. Goed Corporate Housekeeping zal ervoor zorgen dat die scheidslijn goed wordt gecontroleerd en dat het bedrijf niet de fout zal maken dat een schuldeiser voorbij die bescherming zal kunnen komen en persoonlijke bezittingen van de ondernemer bij haar eis zou kunnen betrekken. Daarnaast zal de onderneming aan diverse wettelijke verplichtingen moeten kunnen voldoen. Jaarverslagen, aandeelhoudersvergaderingen, notulen openbaar maken, etc. zijn allemaal verplichte zaken. Ook wat alle bestuursleden, directieleden en aandeelhouders voor en in de onderneming uitvoeren dient te worden geregistreerd. Hoewel de taken die onder Corporate Housekeeping vallen neigen naar juridische taken, en je dus zou denken dat het onder de juridische afdeling zou vallen van de onderneming, is in veel gevallen een speciale Corporate Housekeeping afdeling in het leven geroepen. In andere gevallen kiest de onderneming voor een externe partij die de Corporate Housekeeping voor de onderneming in beheer neemt en de zaken hiermee betrekking hebbend uitvoert. Corporate Housekeeping is een doorlopende zaak, er zullen immers altijd veranderingen optreden in de onderneming. Directieleden komen en gaan, bestuurders en hele raden van commissarissen wisselen van plek. Alles perfect georganiseerd en gearchiveerd te houden, dat is mooie taak van Corporate Housekeeping.