Wat houdt Corporate housekeeping in?

Wij hebben het hier niet over de nieuwe huishoudster van de voetbalvereniging, maar over het nakomen van administratief-juridische verplichtingen. Een heel ander verhaal! Corporate housekeeping van Adinterim WBO zorgt ervoor dat een onderneming de regie heeft en houdt over dwingendrechtelijke wet- en regelgeving. En dat op een manier dat altijd alles klopt. Het gaat over het beheer van het vennootschapsdossier van uw binnenlandse en buitenlandse bedrijfsonderdelen. Een hele mond vol, dat wel. Maar als wij het over een multinational hebben, gaat het ook snel over een mond vol. Er spelen veel belangen binnen de internationale onderneming, maar de belangen buiten de onderneming, onder meer de binnenlandse wet- en regelgeving, zijn ook enorm. Er zal met allerlei zaken rekening gehouden moeten worden. Corporate housekeeping neemt die zaken waar en voert deze uit. Corporate housekeeping houdt zich bezig met het nakomen van vennootschapsrechtelijke, administratief-juridische en statutaire verplichtingen van vennootschappen.

Verplichtingen

Het gaat natuurlijk om de bescherming van de persoonlijke bezittingen van de ondernemer zelf, de oprichter van de corporatie, de founder van de onderneming. Maar dit is natuurlijk alleen maar belangrijk als een crediteur gerechtelijke stappen wil gaan ondernemen in geval van ellende. Als het goed is zou de schuldeiser alleen aan kapitaal of bezittingen kunnen komen van het bedrijf, en niet aan dat van de ondernemer. De scheidslijn tussen persoonlijk en zakelijk is hiermee toch heel erg belangrijk geworden, zeker als het gaat om bedrijven die miljarden waard zijn en voor miljoenen, zo niet miljarden, aan bestellingen (en de daarmee verband houdende schulden) hebben lopen. De ondernemer dient dan te allen tijde buiten schot worden gehouden. Goed Corporate Housekeeping zal ervoor zorgen dat die scheidslijn goed wordt gecontroleerd en dat het bedrijf niet de fout zal maken dat een schuldeiser voorbij die bescherming zal kunnen komen en persoonlijke bezittingen van de ondernemer bij haar eis zou kunnen betrekken. Daarnaast zal de onderneming aan diverse wettelijke verplichtingen moeten kunnen voldoen. Jaarverslagen, aandeelhoudersvergaderingen, notulen openbaar maken, etc. zijn allemaal verplichte zaken. Ook wat alle bestuursleden, directieleden en aandeelhouders voor en in de onderneming uitvoeren dient te worden geregistreerd. Hoewel de taken die onder Corporate Housekeeping vallen neigen naar juridische taken, en je dus zou denken dat het onder de juridische afdeling zou vallen van de onderneming, is in veel gevallen een speciale Corporate Housekeeping afdeling in het leven geroepen. In andere gevallen kiest de onderneming voor een externe partij die de Corporate Housekeeping voor de onderneming in beheer neemt en de zaken hiermee betrekking hebbend uitvoert. Corporate Housekeeping is een doorlopende zaak, er zullen immers altijd veranderingen optreden in de onderneming. Directieleden komen en gaan, bestuurders en hele raden van commissarissen wisselen van plek. Alles perfect georganiseerd en gearchiveerd te houden, dat is mooie taak van Corporate Housekeeping.