Geen concurrentiebeding: Onrechtmatig handelen werknemer

U heeft als werkgever geen concurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Mag een ex-werknemer dan onder alle omstandigheden de concurrentie met u aangaan?

Onrechtmatige concurrentie

Het algemene uitgangspunt is dat het de werknemer, die niet gebonden is aan een concurrentiebeding, vrij staat om de voormalig werkgever te beconcurreren. Dit kan direct (in het geval de werknemer een eigen onderneming is gestart) of indirect (als de werknemer in dienst is getreden bij een andere werkgever). Hier gelden wel zekere grenzen. Uit rechtspraak volgt dat het beconcurreren van de voormalig werkgever onder omstandigheden onrechtmatig is als aan de onderstaande drie vereisten is voldaan:

de werknemer heeft het duurzame marktaandeel van zijn voormalig werkgever afgebroken;

de afbreuk is substantieel en stelselmatig geweest;

de werknemer heeft daarbij gebruik gemaakt van de kennis en gegevens die de werknemer van zijn voormalig werkgever beschikbaar kreeg.

Schadevergoeding of tijdelijk verbod

Als aan bovengenoemde vereisten is voldaan, kan de rechter oordelen dat de werknemer schadeplichtig is of kan de rechter de werknemer een tijdelijk verbod opleggen om de werkzaamheden te verrichten. Als werkgever moet u wel kunnen uitleggen welke schade u heeft geleden door het handelen van de werknemer.

Voorbeelden rechtspraak

Niet onrechtmatig

Het enkele feit dat een werknemer met de kennis en ervaring opgedaan bij de (voormalig) werkgever in dienst treedt bij een directe concurrent in een commerciële functie, is niet onrechtmatig.

Het enkele feit dat de werknemer een concurrerende onderneming begint tijdens het dienstverband en tegelijkertijd nog werkzaamheden verricht voor een belangrijke klant van de (voormalig) werkgever, levert ook niet als zodanig onrechtmatige concurrentie op. In deze zaak speelde mee dat niet was gebleken dat de werknemer stelselmatig andere klanten van de (voormalig) werkgever had benaderd om over te stappen.

Verder kan de grootte van de branche waarbinnen de (voormalig) werkgever opereert relevant zijn. Bij een kleine branche kan het onvermijdelijk zijn dat bij een nieuwe baan binnen de branche contacten tot stand zouden komen tussen de werknemer en klanten van zijn (voormalig) werkgever. Dit is niet gelijk onrechtmatig.

Wel onrechtmatig

In een zaak waarin de werknemer tijdens het dienstverband (1) een gedetailleerd businessplan had opgesteld, (2) enkele werknemers van de (voormalig) werkgever actief had benaderd om bij hem in dienst te treden en (3) voor zijn vertrek documenten met vertrouwelijke bedrijfsinformatie had geüpload naar zijn dropbox-account, oordeelde de rechter dat sprake was van onrechtmatige concurrentie.

Conclusie

Kortom, u staat als werkgever niet gelijk met lege handen als er geen concurrentiebeding is overeengekomen. Mocht een ex-werknemer de concurrentiestrijd met u aangaan, dan moet u als werkgever wel goed onderbouwen waarom deze werknemer onrechtmatig met u concurreert. De omstandigheden van het geval spelen in dit soort zaken een grote rol.

Hebt u een vraag over een concurrentiebeding of het onrechtmatig handelen van een voormalig werknemer, dan is het verstandig om contact op te nemen met een arbeidsrecht advocaat.