Redenen om een incassobureau in te schakelen

Bij handel tussen producten of diensten tussen bedrijven of tussen bedrijven en consumenten wordt er vaak een betaaltermijn gehanteerd wanneer er via een factuur betaald moet worden. Wanneer deze termijn overschreden wordt en wanneer ook na het sturen van een herinnering niet betaald wordt, word er al snel gesproken over een wanbetaler. Wanneer je als ondernemer last heb van een wanbetaler of wanbetalers, dan kan dit veel gevolgen hebben voor je onderneming. Vaak worden van de inkomsten ook openstaande rekeningen of salarissen betaald, vooral kleinere ondernemingen kunnen dan in de problemen komen. Een incassobureau uit Den Bosch legt uit om welke redenen je een incassobureau moet inschakelen.

Er zal op de juiste en correcte manier gecommuniceerd worden

Wanneer een wanbetaler niet wilt betalen, zal er een procedure in gang worden gezet welke ook aan enkele eisen moet voldoen. Denk bijvoorbeeld eens aan dat er bij een betaalherinnering moet worden genoemd dat er bij het uitblijven van de betaling extra incassokosten in rekening worden gebracht. Wanneer dergelijke waarschuwingen of verplichte elementen niet in de herinnering zitten, kan deze niet geldig worden verklaard. Een incassobureau heeft de juiste kennis om ervoor te zorgen dat dit in ieder geval niet gebeurd. Wanneer je als ondernemer zelf achter de wanbetalers aangaat, kunnen de emoties ook wel eens de overhand krijgen, dit wil je ook voorkomen omdat je dan de kans hebt dat de wanbetaler nog later of helemaal niet gaat betalen.

Je krijgt door een incassobureau sneller je geld

Dit is misschien wel de meest voor hand liggende reden om een incassobureau in te schakelen, je krijgt sneller je geld. Incassobureaus weten hoe ze wanbetalers moeten benaderen om de openstaande facturen sneller betaald te krijgen. Een incassobureau heeft ook vaak een schrikeffect op wanbetalers, hierdoor krijgen ze het gevoel dat het nu echt menens is, wat ook weer in een snellere betaling uitmondt. Een ander groot voordeel hierdoor is dat je dan als ondernemer al je tijd en aandacht aan het bedrijf kan richten, hierdoor behoud je de focus en kunnen frustraties onder werknemers ook voorkomen worden.

Ervaring met bemiddelingen

Dergelijke situaties zijn voor alle partijen lastig, logischerwijs komen er ook vanuit beide partijen vaak veel frustraties. Een incassobureau kan hierbij ook optreden als een bemiddelaar, hierdoor kan een moddergevecht voorkomen worden en kan er worden gezocht naar een oplossing.

 

Een advocaat inschakelen bij wanbetalende debiteuren

Wanbetalende debiteuren zijn ontzettend vervelend. Als ondernemer krijg je hier misschien wel mee te maken, en dat wil je natuurlijk liever niet. Misschien heb je het gevoel dat je er weinig of niks aan kunt doen dat je debiteuren maar niet betalen, het is immers hun verantwoordelijkheid. Maar toch zijn er een aantal zaken die je kunt doen om wanbetalers te voorkomen of om ze alsnog te laten betalen. Benieuwd welke dat zijn? In deze blog geven we je een aantal handige tips.

Stel goede algemene voorwaarden op

Ten eerste is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Dit kun je bijvoorbeeld doen in de algemene voorwaarden. Hierin leg je belangrijke zaken vast over de levering, het risico, de aansprakelijkheid en natuurlijk de betaling. Verder is het altijd belangrijk om de opdracht en de gemaakte afspraken te bevestigen. Bewaar deze opdrachtbevestigingen en de bevestiging van de algemene voorwaarden goed. Zo heb je altijd iets om op terug te vallen.

Zorg voor juiste facturen

Een foutje in een factuur kan er al voor zorgen dat een debiteur de factuur niet betaalt. Zorg er daarom voor dat je facturen altijd perfect in orde zijn. Zo zorg je ervoor dat je debiteuren geen redenen of smoesjes hebben om te wachten met het betalen van je facturen.

Structuur in het factureren

Verder is het belangrijk om structuur aan te brengen in het factureringsproces. Stel van tevoren een betalingstermijn vast, en vermeld deze duidelijk op de factuur. Factureer bovendien meteen wanneer het kan. Hoe sneller je factureert, hoe sneller de debiteur zal betalen.

Het sturen van betalingsherinneringen

En betaalt de debiteur toch niet binnen de betalingstermijn? Dan stuur je natuurlijk meteen een betalingsherinnering. Stuur hierbij meteen een kopie van de factuur mee, zodat de debiteur meteen de kans heeft om hem alsnog te betalen. Want het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat hij de factuur gewoon is kwijtgeraakt. En als je de factuur weer meestuurt, bespaart het hem de moeite van het zoeken van de factuur.

Het inschakelen van een incassobureau

Betaalt de debiteur nog niet na een aantal betalingsherinneringen en een persoonlijk telefoontje? Dan kan het een goede volgende stap zijn om een incassobureau in te schakelen. Een incassobureau kan er meestal voor zorgen dat een debiteur gaat betalen door deze meerdere keren aan te schrijven. Hierdoor beseft de debiteur dat je er serieus werk van maakt. Ook kun je je hele debiteurenadministratie bij een incassobureau onderbrengen. In dat geval houdt het incassobureau voor je in de gaten of je debiteuren op tijd betalen.