Wat houdt het familierecht in

Een familierecht advocaat wordt ingeschakeld zodra er een conflict binnen de familie is. Er kunnen veel mogelijke problemen binnen een familie gaan spelen, denk bijvoorbeeld aan trouwen, of juist scheiden. De geboorte van een kind of het adopteren van een kind. Wellicht een naamswijziging die plaats gaat vinden. In deze gevallen kan je een familierecht advocaat inschakelen om jou te helpen bij het proces. Ook kan je kiezen voor een bemiddelaar, maar zoek in ieder geval op tijd hulp.

Het familierecht

In ieder geval is het belangrijk om de regels van het familierecht te kennen, want het kan altijd van pas komen. Onder het familierecht vallen dingen waarin bijna iedereen mee te maken zal krijgen, zoals trouwen en/of samenwonen en zelfs scheiden. In deze gevallen heb je te maken met huwelijkse voorwaarden, geregistreerd partnerschap, in geval van kinderen ouderlijk gezag en alimentatie. Het is dus belangrijk dat iedereen het een en ander van het recht weet.

Leestip: https://appelman.nl/juridische-diensten/personen-en-familierecht/echtscheiding/

Het familierecht gaat dus over de familiesfeer, met name de problemen. Het houdt zich bezig met alles dat maar bij familie hoort en elk probleem zich voor kan doen binnen een familie.

Het familierecht is vrijwel besloten en het wordt dus ook niet openbaar gemaakt. Let er wel op dat het erfrecht in de meeste gevallen als apart rechtsgebied wordt gezien, dus deze valt niet onder het familierecht.

Aanbevolen: https://appelman.nl/juridische-diensten/personen-en-familierecht/

Bemiddelaar

Het is ook een optie om te kiezen voor mediation. Een bemiddelaar maakt geen beslissingen, maar hij begeleid je door het proces heen. Bij familiezaken is het natuurlijk altijd fijn als je er samen uit kunt komen. Een bemiddelaar kan je hierbij helpen. Een bemiddelaar gaat met mensen in gesprek en probeert zo een passende oplossing te bedenken, zonder dat beide partijen een advocaat in moeten schakelen. De bemiddelaar wil uiteindelijk afspraken op papier hebben staan zodat beide partijen de afspraken goed vinden.

Wat te doen in een rechtszaak

Er komt veel bij kijken als u verwikkeld raakt in een rechtszaak. Er moet bijvoorbeeld een advocaat worden gevonden. Ook moet er enig voorwerk worden gedaan, zodat de rechtszaak zo soepel mogelijk verloopt.

Een advocaat zoeken

Als u bij een rechtszaak betrokken raakt, is het verstandig om een advocaat te contacteren. Het is van belang dat er een advocaat wordt gekozen die gespecialiseerd is in het betreffende onderwerp van de rechtszaak. Daarom moet u er eerst een aantal bellen, voordat er een aanneemt. Voorbeeld van een advocaat is SWDV Advocaten. Zij hebben verschillende advocaten die elk hun eigen specialisatie hebben.

Het voorwerk

Als er eenmaal een advocaat gevonden is, dan begint de voorbereiding op de rechtszaak. U kunt dan alvast antwoorden verzinnen op vragen die de rechter waarschijnlijk gaat stellen. Daarnaast moet u goed nadenken over de draad van het verhaal. Zo kunt u de belangrijkste punten eruit gaan halen en voorbereiden. Ook moet er bewijs worden verzameld. Hoe meer bewijs hoe groter de kans is dat je gelijk krijgt.

De rechtszaak

Uiteindelijk is het tijd voor de rechtszaak. U moet altijd uw legitimatiebewijs en de uitnodiging of oproep van de rechtszitting meenemen. Vervolgens wordt u naar binnen geroepen en mag u plaatsnemen nadat de rechter binnen is gekomen. Daarna wordt iedereen voorgesteld en wordt het onderwerp besproken. Als dat gebeurd is mogen de verschillende partijen hun zegje doen en op elkaar reageren. Uiteindelijk wordt het afgesloten en gaat de rechter even weg om na te denken over zijn of haar beslissing. Soms krijgt u het besluit gelijk te horen en soms duurt het nog even.

Het besluit

Als de rechtszaak is afgelopen wordt er een besluit genomen. Het kan zijn dat u wint of verliest. Daarnaast kan de rechter ook een schikking indienen. Bij een schikking komen er afspraken tussen de verschillende partijen en wordt er afgezien van een rechtszaak. Het kan zijn dat u ermee eens bent of juist niet.

Hoger beroep

Nadat het besluit is genomen en u bent er niet mee eens, dan kunt u in hoger beroep gaan. De zaak wordt dan nog een keer bekeken en er wordt dan soms een nieuwe uitspraak over gedaan. Het kan dan zijn dat de uitspraak minder gunstig uitkomt. Daarom moet u er goed over nadenken voordat u in hoger beroep gaat.

Een advocaat inschakelen bij wanbetalende debiteuren

Wanbetalende debiteuren zijn ontzettend vervelend. Als ondernemer krijg je hier misschien wel mee te maken, en dat wil je natuurlijk liever niet. Misschien heb je het gevoel dat je er weinig of niks aan kunt doen dat je debiteuren maar niet betalen, het is immers hun verantwoordelijkheid. Maar toch zijn er een aantal zaken die je kunt doen om wanbetalers te voorkomen of om ze alsnog te laten betalen. Benieuwd welke dat zijn? In deze blog geven we je een aantal handige tips.

Stel goede algemene voorwaarden op

Ten eerste is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Dit kun je bijvoorbeeld doen in de algemene voorwaarden. Hierin leg je belangrijke zaken vast over de levering, het risico, de aansprakelijkheid en natuurlijk de betaling. Verder is het altijd belangrijk om de opdracht en de gemaakte afspraken te bevestigen. Bewaar deze opdrachtbevestigingen en de bevestiging van de algemene voorwaarden goed. Zo heb je altijd iets om op terug te vallen.

Zorg voor juiste facturen

Een foutje in een factuur kan er al voor zorgen dat een debiteur de factuur niet betaalt. Zorg er daarom voor dat je facturen altijd perfect in orde zijn. Zo zorg je ervoor dat je debiteuren geen redenen of smoesjes hebben om te wachten met het betalen van je facturen.

Structuur in het factureren

Verder is het belangrijk om structuur aan te brengen in het factureringsproces. Stel van tevoren een betalingstermijn vast, en vermeld deze duidelijk op de factuur. Factureer bovendien meteen wanneer het kan. Hoe sneller je factureert, hoe sneller de debiteur zal betalen.

Het sturen van betalingsherinneringen

En betaalt de debiteur toch niet binnen de betalingstermijn? Dan stuur je natuurlijk meteen een betalingsherinnering. Stuur hierbij meteen een kopie van de factuur mee, zodat de debiteur meteen de kans heeft om hem alsnog te betalen. Want het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat hij de factuur gewoon is kwijtgeraakt. En als je de factuur weer meestuurt, bespaart het hem de moeite van het zoeken van de factuur.

Het inschakelen van een incassobureau

Betaalt de debiteur nog niet na een aantal betalingsherinneringen en een persoonlijk telefoontje? Dan kan het een goede volgende stap zijn om een incassobureau in te schakelen. Een incassobureau kan er meestal voor zorgen dat een debiteur gaat betalen door deze meerdere keren aan te schrijven. Hierdoor beseft de debiteur dat je er serieus werk van maakt. Ook kun je je hele debiteurenadministratie bij een incassobureau onderbrengen. In dat geval houdt het incassobureau voor je in de gaten of je debiteuren op tijd betalen.

Wanneer heb je een advocaat contractenrecht nodig?

Je hebt juristen in alle vormen en maten. Elk kantoor adverteert meerdere specialisaties die jou als leek niet veel zeggen. Een van die specialisaties is contractenrecht. Dit is wel een specialisatie die voor veel gewone mensen relevant is. Wat doet een advocaat contractenrecht en wanneer heb je deze nodig?

Wat is het?

Zoals de naam al suggereert weet een advocaat contractenrecht alles van contracten. Dit kan variëren van kleine contracten tussen twee individuen tot contracten tussen grote commerciële belangen. De voornaamste werkzaamheden zijn het adviseren van particulieren en bedrijven betreffende hun contracten. Soms kun je een advocaat contractenrecht ook in de rechtbank vinden. Bij conflicten mag hij ook procederen.

Wanneer heb je er een nodig: Arbeidscontracten

Werknemers kunnen een specialist in contractenrecht in de arm nemen wanneer er problemen ontstaan met de arbeidsovereenkomst. Als je bijvoorbeeld onrechtmatig de laan uit wordt gestuurd of de werkgever aan andere eisen niet voldoet, komt een advocaat contractenrecht goed van pas. Omgedraaid kan het natuurlijk ook voorkomen. Een werkgever waarvan een werknemer zich niet aan het contract houdt, kan ook een jurist inschakelen.

Kopen en huren

Alle koop- en huurovereenkomsten vallen ook onder het contractenrecht. Als hierbij complicaties optreden is het ook zeer nuttig om een gespecialiseerde wetgeleerde te raadplegen. Bij kleine overeenkomsten komt dit niet vaak voor, maar als er grote belangen spelen, moet je zorgen dat je jezelf van goede rechtsbijstand voorziet.

Samenwerking

Heb jij een klein bedrijf dat een samenwerking aangaat met een ander bedrijf? Dan is het verstandig om alle details van de samenwerking goed vast te leggen. Dit betekent niet dat je elkaar niet vertrouwt, maar dit voorkomt scheve gezichten als beide partijen achteraf de overeenkomst verschillend blijken te interpreteren. Om deze overeenkomst waterdicht te timmeren, moet er een professional aan te pas komen. Dit geldt natuurlijk ook voor grotere bedrijven en andere particulieren.

Geheimhouding

Als jouw bedrijf met innoverende technologieën of strategieën werkt, wil je niet dat deze geheimen rondgebazuind worden. Als je een samenwerkingsovereenkomst aangaat met freelancers of andere bedrijven moet je vastleggen dat ze hun mondje dicht houden. Om te zorgen dat deze geheimhoudingsovereenkomst dekkend is voor alle bedrijfsgeheimen is het noodzakelijk om een advocaat contractenrecht in te schakelen. Lees dit artikel hoe dit bij grote bedrijven als Apple wordt geregeld.

Nog veel meer

Naast deze voorbeelden kan een advocaat contractenrecht in veel meer gevallen van pas komen. Alle gevallen waar twee partijen een overeenkomst aangaan vallen onder het contractenrecht. Slechte contracten vormen een groot risico voor bedrijven en individuen. Neem daarom het zekere voor het onzekere en laat er bij enige twijfel een specialist naar kijken.