Geen concurrentiebeding: Onrechtmatig handelen werknemer

U heeft als werkgever geen concurrentiebeding opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Mag een ex-werknemer dan onder alle omstandigheden de concurrentie met u aangaan?

Onrechtmatige concurrentie

Het algemene uitgangspunt is dat het de werknemer, die niet gebonden is aan een concurrentiebeding, vrij staat om de voormalig werkgever te beconcurreren. Dit kan direct (in het geval de werknemer een eigen onderneming is gestart) of indirect (als de werknemer in dienst is getreden bij een andere werkgever). Hier gelden wel zekere grenzen. Uit rechtspraak volgt dat het beconcurreren van de voormalig werkgever onder omstandigheden onrechtmatig is als aan de onderstaande drie vereisten is voldaan:

de werknemer heeft het duurzame marktaandeel van zijn voormalig werkgever afgebroken;

de afbreuk is substantieel en stelselmatig geweest;

de werknemer heeft daarbij gebruik gemaakt van de kennis en gegevens die de werknemer van zijn voormalig werkgever beschikbaar kreeg.

Schadevergoeding of tijdelijk verbod

Als aan bovengenoemde vereisten is voldaan, kan de rechter oordelen dat de werknemer schadeplichtig is of kan de rechter de werknemer een tijdelijk verbod opleggen om de werkzaamheden te verrichten. Als werkgever moet u wel kunnen uitleggen welke schade u heeft geleden door het handelen van de werknemer.

Voorbeelden rechtspraak

Niet onrechtmatig

Het enkele feit dat een werknemer met de kennis en ervaring opgedaan bij de (voormalig) werkgever in dienst treedt bij een directe concurrent in een commerciële functie, is niet onrechtmatig.

Het enkele feit dat de werknemer een concurrerende onderneming begint tijdens het dienstverband en tegelijkertijd nog werkzaamheden verricht voor een belangrijke klant van de (voormalig) werkgever, levert ook niet als zodanig onrechtmatige concurrentie op. In deze zaak speelde mee dat niet was gebleken dat de werknemer stelselmatig andere klanten van de (voormalig) werkgever had benaderd om over te stappen.

Verder kan de grootte van de branche waarbinnen de (voormalig) werkgever opereert relevant zijn. Bij een kleine branche kan het onvermijdelijk zijn dat bij een nieuwe baan binnen de branche contacten tot stand zouden komen tussen de werknemer en klanten van zijn (voormalig) werkgever. Dit is niet gelijk onrechtmatig.

Wel onrechtmatig

In een zaak waarin de werknemer tijdens het dienstverband (1) een gedetailleerd businessplan had opgesteld, (2) enkele werknemers van de (voormalig) werkgever actief had benaderd om bij hem in dienst te treden en (3) voor zijn vertrek documenten met vertrouwelijke bedrijfsinformatie had geüpload naar zijn dropbox-account, oordeelde de rechter dat sprake was van onrechtmatige concurrentie.

Conclusie

Kortom, u staat als werkgever niet gelijk met lege handen als er geen concurrentiebeding is overeengekomen. Mocht een ex-werknemer de concurrentiestrijd met u aangaan, dan moet u als werkgever wel goed onderbouwen waarom deze werknemer onrechtmatig met u concurreert. De omstandigheden van het geval spelen in dit soort zaken een grote rol.

Hebt u een vraag over een concurrentiebeding of het onrechtmatig handelen van een voormalig werknemer, dan is het verstandig om contact op te nemen met een arbeidsrecht advocaat.

Een advocaat inschakelen bij wanbetalende debiteuren

Wanbetalende debiteuren zijn ontzettend vervelend. Als ondernemer krijg je hier misschien wel mee te maken, en dat wil je natuurlijk liever niet. Misschien heb je het gevoel dat je er weinig of niks aan kunt doen dat je debiteuren maar niet betalen, het is immers hun verantwoordelijkheid. Maar toch zijn er een aantal zaken die je kunt doen om wanbetalers te voorkomen of om ze alsnog te laten betalen. Benieuwd welke dat zijn? In deze blog geven we je een aantal handige tips.

Stel goede algemene voorwaarden op

Ten eerste is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken. Dit kun je bijvoorbeeld doen in de algemene voorwaarden. Hierin leg je belangrijke zaken vast over de levering, het risico, de aansprakelijkheid en natuurlijk de betaling. Verder is het altijd belangrijk om de opdracht en de gemaakte afspraken te bevestigen. Bewaar deze opdrachtbevestigingen en de bevestiging van de algemene voorwaarden goed. Zo heb je altijd iets om op terug te vallen.

Zorg voor juiste facturen

Een foutje in een factuur kan er al voor zorgen dat een debiteur de factuur niet betaalt. Zorg er daarom voor dat je facturen altijd perfect in orde zijn. Zo zorg je ervoor dat je debiteuren geen redenen of smoesjes hebben om te wachten met het betalen van je facturen.

Structuur in het factureren

Verder is het belangrijk om structuur aan te brengen in het factureringsproces. Stel van tevoren een betalingstermijn vast, en vermeld deze duidelijk op de factuur. Factureer bovendien meteen wanneer het kan. Hoe sneller je factureert, hoe sneller de debiteur zal betalen.

Het sturen van betalingsherinneringen

En betaalt de debiteur toch niet binnen de betalingstermijn? Dan stuur je natuurlijk meteen een betalingsherinnering. Stuur hierbij meteen een kopie van de factuur mee, zodat de debiteur meteen de kans heeft om hem alsnog te betalen. Want het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat hij de factuur gewoon is kwijtgeraakt. En als je de factuur weer meestuurt, bespaart het hem de moeite van het zoeken van de factuur.

Het inschakelen van een incassobureau

Betaalt de debiteur nog niet na een aantal betalingsherinneringen en een persoonlijk telefoontje? Dan kan het een goede volgende stap zijn om een incassobureau in te schakelen. Een incassobureau kan er meestal voor zorgen dat een debiteur gaat betalen door deze meerdere keren aan te schrijven. Hierdoor beseft de debiteur dat je er serieus werk van maakt. Ook kun je je hele debiteurenadministratie bij een incassobureau onderbrengen. In dat geval houdt het incassobureau voor je in de gaten of je debiteuren op tijd betalen.

Wanneer heb je een advocaat contractenrecht nodig?

Je hebt juristen in alle vormen en maten. Elk kantoor adverteert meerdere specialisaties die jou als leek niet veel zeggen. Een van die specialisaties is contractenrecht. Dit is wel een specialisatie die voor veel gewone mensen relevant is. Wat doet een advocaat contractenrecht en wanneer heb je deze nodig?

Wat is het?

Zoals de naam al suggereert weet een advocaat contractenrecht alles van contracten. Dit kan variëren van kleine contracten tussen twee individuen tot contracten tussen grote commerciële belangen. De voornaamste werkzaamheden zijn het adviseren van particulieren en bedrijven betreffende hun contracten. Soms kun je een advocaat contractenrecht ook in de rechtbank vinden. Bij conflicten mag hij ook procederen.

Wanneer heb je er een nodig: Arbeidscontracten

Werknemers kunnen een specialist in contractenrecht in de arm nemen wanneer er problemen ontstaan met de arbeidsovereenkomst. Als je bijvoorbeeld onrechtmatig de laan uit wordt gestuurd of de werkgever aan andere eisen niet voldoet, komt een advocaat contractenrecht goed van pas. Omgedraaid kan het natuurlijk ook voorkomen. Een werkgever waarvan een werknemer zich niet aan het contract houdt, kan ook een jurist inschakelen.

Kopen en huren

Alle koop- en huurovereenkomsten vallen ook onder het contractenrecht. Als hierbij complicaties optreden is het ook zeer nuttig om een gespecialiseerde wetgeleerde te raadplegen. Bij kleine overeenkomsten komt dit niet vaak voor, maar als er grote belangen spelen, moet je zorgen dat je jezelf van goede rechtsbijstand voorziet.

Samenwerking

Heb jij een klein bedrijf dat een samenwerking aangaat met een ander bedrijf? Dan is het verstandig om alle details van de samenwerking goed vast te leggen. Dit betekent niet dat je elkaar niet vertrouwt, maar dit voorkomt scheve gezichten als beide partijen achteraf de overeenkomst verschillend blijken te interpreteren. Om deze overeenkomst waterdicht te timmeren, moet er een professional aan te pas komen. Dit geldt natuurlijk ook voor grotere bedrijven en andere particulieren.

Geheimhouding

Als jouw bedrijf met innoverende technologieën of strategieën werkt, wil je niet dat deze geheimen rondgebazuind worden. Als je een samenwerkingsovereenkomst aangaat met freelancers of andere bedrijven moet je vastleggen dat ze hun mondje dicht houden. Om te zorgen dat deze geheimhoudingsovereenkomst dekkend is voor alle bedrijfsgeheimen is het noodzakelijk om een advocaat contractenrecht in te schakelen. Lees dit artikel hoe dit bij grote bedrijven als Apple wordt geregeld.

Nog veel meer

Naast deze voorbeelden kan een advocaat contractenrecht in veel meer gevallen van pas komen. Alle gevallen waar twee partijen een overeenkomst aangaan vallen onder het contractenrecht. Slechte contracten vormen een groot risico voor bedrijven en individuen. Neem daarom het zekere voor het onzekere en laat er bij enige twijfel een specialist naar kijken.

Een letselschade advocaat? Wie, wat, waar, wanneer en waarom?

Letselschade advocaat. Voor ik dit artikel begon te schrijven, had ik absoluut geen idee wat voor iemand dat juist is. Natuurlijk ken ik het woord ‘advocaat’ wel, maar een letselschade advocaat? De beste manier om te weten te komen wat of wie iemand is, is door de oude schoolmethode toe te passen? Vraag je af: wie of wat is het? Waar vind je het? Wanneer heb je het nodig en waarom? Dat gaan we dus nu doen zodat je zo meteen weet wat nu eigenlijk een letselschade advocaat is en waarom je ze nodig hebt.

Wie of Wat?

Een letselschade advocaat is een advocaat die je kan helpen bij bepaalde ongevallen waarbij je schade hebt opgelopen door toedoen van een ander persoon. Dit kan gebeuren in verschillende situaties zoals:

 • Verkeersongeval (Een whiplash na een autoaccident, gevallen en geblesseerd na een accident…)
 • Medische fout (Er kan iets misgelopen zijn tijdens een operatie, toedienen van verkeerde medicatie of een allergie waar geen rekening mee gehouden is…)
 • Bedrijfsongeval (Tijdens het werk val je ergens af door een ander zijn fout of misschien valt er iets omver, op jou door een onnauwkeurigheid van het bedrijf…)

In dit soort situaties kan je een letseladvocaat of bureau voor letselschade contacteren. Het verschil tussen die twee leg ik straks op het einde van dit artikel uit.

Mijn advies zou zijn om een specialist te zoeken. Een advocaat of bureau die zich specifiek bezig houdt met letselschade, die decennia ervaring heeft met dit soort zaken, die aangesloten is bij de LSA. En uiteraard om het makkelijk te houden zoek een advocaat of bureau dichtbij in de regio. Dit bespaart reiskosten en vele voelen zich fijner bij een lokaal bureau t.o.v. een bureau in de grote stad ver weg. Dit is afweging soms vind je net wat verder weg een meer ervaren letselschade advocaat. Zoek dus niet alleen in eigen dorp, maar de regio. Bijvoorbeeld, ik ben woonachtig in Oostvoorne, en hier is Advocatenkantoor Elmers, de meest ervaren letselschade advocaat nabij Oostvoorne. Elmers bevindt zich te Brielle wat ongeveer 10 minuten rijden is vanaf Oostvoorne. Dus zeker de moeite waard om even daarnaartoe te rijden voor de ervaring en deskundigheid van deze advocaten.

Contactdetails
Advocatenkantoor Elmers
Adres: Kaaistraat 1, 3231 KC Brielle
Telefoon: 0181 416 200

Nota bene: weet dat Elmers ook werkzaam is als advocaat letselschade in Spijkenisse.

Wanneer juist contacteer je best een letselschade advocaat?

Als er een ongeval gebeurd door bijvoorbeeld één van de bovenstaande situaties, wanneer contacteer je dan best een letselschade advocaat? Doe je dit best zo snel mogelijk na het ongeval? Of wacht je beter tot de gevolgen (meestal medische gevolgen) duidelijk zijn?

Laat het heel duidelijk zijn dat hoe sneller je je letselschade advocaat contacteert, hoe beter. Deze advocaten hebben lang gestudeerd en genoeg ervaring om beter te weten hoe te reageren op een bepaalde situatie.

Waarom is het beter eerst te bellen?

Het is beter om eerst te bellen naar de letselschade advocaat alvorens een afspraak te maken. Waarom? Een letselschade advocaat is en blijft een advocaat. En advocaten zijn duur. Heel duur. Vaak echter is het gratis om te telefoneren of een mailtje te sturen en op deze manier informatie binnen te krijgen. Een antwoord op je mail kan echter lang op zich laten wachten. Je zal wel al gemerkt hebben dat veel mensen niet zo nauwkeurig zijn in het beantwoorden van hun mails. Ik moedig je dus aan om het telefoonnummer op te zoeken in plaats van te mailen of onmiddellijk een afspraak te maken.

Wat is het verschil tussen een bureau en een zelfstandige advocaat?

Vooraleer ik dit artikel afsluit, even het verschil tussen een bureau en een gewone, zelfstandige letseladvocaat. Beide zullen je goed kunnen helpen maar een advocaat is een stuk duurder en geeft vaak geen gratis rechtsbijstand terwijl een bureau dit vaak wel doet en iets minder duur is. Maar! Er is één grote maar die je in gedachte moet houden vooraleer je meteen opspringt om een bureau te gaan bellen.

Een bureau mag dan goedkoper zijn, maar een gewone letseladvocaat geeft vaak meer voordelen als er echt naar de rechter gegaan moet worden. Zij zorgen bijna altijd dat u geen financiële risico’s zal overhouden en dat de zaak sneller afgerond wordt.

Nu is het aan u om te kiezen wat u gaat doen in geval van letselschade.

Advocaat in Oosterhout

Een advocaat in Oosterhout kan u bijstaan bij alle juridische zaken. Hij bemiddelt, adviseert en procedeert over juridische kwesties en houdt daarbij uw persoonlijke juridische belangen in het oog. Vaak onderhoudt hij of zij ook contact met de tegenpartij, namens u. Wat meer informatie over wat een advocaat in Oosterhout voor u kan betekenen is hier wel op zijn plaats.

Een advocaat, méér dan gewoon gerechtelijke procedures

Vaak bestaat er een misverstand over de taken van een advocaat, namelijk dat deze enkel juridische kwesties op zich neemt. Dit is echter niet het geval. Zo houdt hij zich bezig met ontslagrecht, arbeidsrecht, aansprakelijkheid en contractrecht. Ten eerste informeert een advocaat zijn cliënt over de rechten plichten en daarbij correspondeert hij met de tegenpartij bij eventuele onderhandelingen om zo veel mogelijk voor u te kunnen betekenen!

Contractenrecht

Bij contractenrecht richt de dienst zich op begeleiding bij de voorfase, het opstellen en eventueel beoordelen van de overeenkomsten en het doorvoeren van procedures bij problemen – zoals het uitblijven van betalingen of leveringen. Daarnaast worden ook de algemeen voorwaarden beoordeeld om duidelijkheid te creëren.

Werkgeversaansprakelijkheid

Hierbij staat de veiligheid van de werknemer centraal en de vraag of de werkgever al het mogelijk heeft gedaan om die te waarborgen. De veiligheid van de werkplaats, machines en omgeving spelen hierbij een grote rol. Is er voldoende controle op de instructies en zijn deze juist en duidelijk? Allemaal vragen die een antwoord behoeven.

De Wit Advocatuur beschikt over alle ervaring en kennis om u optimaal te begeleiden en ondersteunen bij juridische kwesties. Een persoonlijke en moderne aanpak staan hierbij centraal!

Een advocaat in Oosterhout, dé specialist bij alle juridische zaken.

Heeft u nood aan juridische begeleiding of ondersteuning? Een advocaat weet precies wat te doen om elke situatie tot een goed einde te brengen!

Wat houdt Corporate housekeeping in?

Wij hebben het hier niet over de nieuwe huishoudster van de voetbalvereniging, maar over het nakomen van administratief-juridische verplichtingen. Een heel ander verhaal! Corporate housekeeping van Adinterim WBO zorgt ervoor dat een onderneming de regie heeft en houdt over dwingendrechtelijke wet- en regelgeving. En dat op een manier dat altijd alles klopt. Het gaat over het beheer van het vennootschapsdossier van uw binnenlandse en buitenlandse bedrijfsonderdelen. Een hele mond vol, dat wel. Maar als wij het over een multinational hebben, gaat het ook snel over een mond vol. Er spelen veel belangen binnen de internationale onderneming, maar de belangen buiten de onderneming, onder meer de binnenlandse wet- en regelgeving, zijn ook enorm. Er zal met allerlei zaken rekening gehouden moeten worden. Corporate housekeeping neemt die zaken waar en voert deze uit. Corporate housekeeping houdt zich bezig met het nakomen van vennootschapsrechtelijke, administratief-juridische en statutaire verplichtingen van vennootschappen.

Verplichtingen

Het gaat natuurlijk om de bescherming van de persoonlijke bezittingen van de ondernemer zelf, de oprichter van de corporatie, de founder van de onderneming. Maar dit is natuurlijk alleen maar belangrijk als een crediteur gerechtelijke stappen wil gaan ondernemen in geval van ellende. Als het goed is zou de schuldeiser alleen aan kapitaal of bezittingen kunnen komen van het bedrijf, en niet aan dat van de ondernemer. De scheidslijn tussen persoonlijk en zakelijk is hiermee toch heel erg belangrijk geworden, zeker als het gaat om bedrijven die miljarden waard zijn en voor miljoenen, zo niet miljarden, aan bestellingen (en de daarmee verband houdende schulden) hebben lopen. De ondernemer dient dan te allen tijde buiten schot worden gehouden. Goed Corporate Housekeeping zal ervoor zorgen dat die scheidslijn goed wordt gecontroleerd en dat het bedrijf niet de fout zal maken dat een schuldeiser voorbij die bescherming zal kunnen komen en persoonlijke bezittingen van de ondernemer bij haar eis zou kunnen betrekken. Daarnaast zal de onderneming aan diverse wettelijke verplichtingen moeten kunnen voldoen. Jaarverslagen, aandeelhoudersvergaderingen, notulen openbaar maken, etc. zijn allemaal verplichte zaken. Ook wat alle bestuursleden, directieleden en aandeelhouders voor en in de onderneming uitvoeren dient te worden geregistreerd. Hoewel de taken die onder Corporate Housekeeping vallen neigen naar juridische taken, en je dus zou denken dat het onder de juridische afdeling zou vallen van de onderneming, is in veel gevallen een speciale Corporate Housekeeping afdeling in het leven geroepen. In andere gevallen kiest de onderneming voor een externe partij die de Corporate Housekeeping voor de onderneming in beheer neemt en de zaken hiermee betrekking hebbend uitvoert. Corporate Housekeeping is een doorlopende zaak, er zullen immers altijd veranderingen optreden in de onderneming. Directieleden komen en gaan, bestuurders en hele raden van commissarissen wisselen van plek. Alles perfect georganiseerd en gearchiveerd te houden, dat is mooie taak van Corporate Housekeeping.

Wat wordt er in de arbeidsovereenkomst geregeld

U kunt hier meer informatie vinden over wat er in de arbeidsovereenkomst geregeld wordt.

Loon

In de arbeidsovereenkomst met de werknemer wordt ook het loon geregeld.

De werkgever is gebonden aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). De werkgever mag nooit minder betalen dan dit minimumloon, bepalingen daarover in het contract zijn dan ook niet geldig.

Tip

Loon wordt niet automatisch geïndexeerd. Als hierover in de CAO of in de arbeidsovereenkomst niets geregeld is, is de werkgever hiertoe niet verplicht.

Vaak wordt de hoogte van het loon met de schalen bepaald in de CAO.

Onder loon vallen niet:

 • fooien
 • onverplichte extra betalingen van de werkgever
 • onkostenvergoedingen (bijvoorbeeld reiskosten)
 • Onder loon kan wel bijvoorbeeld het gebruik van een woning vallen.

Tip

De werkgever dient het aantal werkuren te betalen dat in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd ook al wordt u bijvoorbeeld minder uren ingeroosterd.

Vakantiedagen en –toeslag

Vakantie

Iedere werknemer heeft het recht op vier weken betaalde vakantie per jaar. Voor parttimers of werknemers die niet het hele jaar bij dezelfde werkgever hebben gewerkt geldt een evenredig deel van deze aanspraak op vakantie. Het recht op vakantie geldt alleen voor werknemers die:

Gedurende het hele jaar recht op loon hebben gehad (inclusief de zwangerschapsperiode)

Bij ziekte tellen slechts maximaal (de laatste) zes maanden mee

Tip

Na indiening van het verzoek moet de werkgever in principe binnen twee weken een beslissing daarover nemen. Weigert de werkgever pas na twee weken de vakantie dan geldt de vakantie zoals die door de werknemer is aangevraagd.

Concurrentiebeding

De werkgever kan een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst opnemen om te voorkomen dat de werknemer bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst op korte termijn aan de slag gaat bij een concurrent. Een concurrentiebeding kan verschillende voorwaarden hebben zoals,

 • dat de werknemer na het dienstverband niet in dienst mag treden bij de concurrent
 • dat hij niet in een bepaald gebied voor een concurrent mag werken (geografisch of marktgericht)

De sanctie op overtreding van één van de bovengenoemde voorwaarden is meestal een boete.

De wet stelt wel enkele eisen aan een concurrentiebeding:

 • het beding moet schriftelijk overeen worden gekomen en;
 • mag alleen worden aangegaan met een meerderjarige werknemer

In de rechtspraak is uitgemaakt dat een concurrentiebeding niet langer mag duren dan een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop het dienstverband eindigt.

Tip

U kunt kijken of u met uw nieuwe werkgever afspraken kunt maken dat hij de claims die eventueel voort kunnen komen uit het concurrentiebeding voor zijn rekening neemt.

Relatiebeding

Is bepaald dat de werknemer aan het einde van het dienstverband geen relaties/kanten mag benaderen dan wel meenemen dan is er sprake van een relatiebeding. In tegenstelling tot het concurrentiebeding is in de rechtspraak geen duidelijk standpunt ingenomen over de duur van het relatiebeding. Dat betekent dat een relatiebeding langer dan een jaar mag duren.

Inspirerende vergaderruimte

Vergaderen wat is dat nou eigenlijk? Gewoon lang bij elkaar zitten en praten over dingen die actueel? Meningen uitwisselen en lang discussiëren? Veel mensen houden niet zo van vergaderen, meestal duurt dit te lang en te vaak en raken mensen verveeld na verloop van tijd. Toch kunnen vergaderingen best leuk zijn en kunnen er goede resultaten geboekt worden. Het is belangrijk dat iedereen die aan de vergadering meedoet dezelfde mindset heeft en dat er een goede voorzitter is die de vergadering goed aan de gang kan houden. Vergaderen kan je doen met verschillende doelen. Afhankelijk van het doel dat je gesteld hebt kan je in die richting gaan vergaderen.

Brainstormsessie

Beslissing worden over het algemeen niet direct genomen in dit type vergadering. Dit type vergadering is er om problemen op te lossen en iedereen die aanwezig is mee laten denken over die oplossing. De taak van de voorzitter is in dit geval om iedereen goed aan bod te laten komen en zijn mening te vertellen over het onderwerp. Het uiteindelijk doel is aanwezigen laten komen met creatieve ideeën die gebruikt kunnen worden om het probleem op te lossen.

Besluitnemende vergadering

Als je doelen vast hebt gesteld voor je onderneming en je de voortgang van deze doelen wilt nagaan is dit het type vergadering daarvoor. Deelnemers van de vergadering wisselen zoveel mogelijk ideeën uit en trekken conclusies daaruit. Daarop wordt de deelnemers van de vergadering gevraagd besluiten te nemen daar over. De voorzitters taak in dit geval is de vergadering zo strak mogelijk leiden zodat iedereen een duidelijk overzicht heeft over iedereens ideeën.

Informatieve vergadering

In een informatieve vergadering wordt er zoveel mogelijk informatie uitgewisseld als dat mogelijk is en daar tijd voor is. Er worden over het algemeen geen besluiten genomen. Het doel is informatie uitwisselen en er zal ruimte gecreëerd moeten worden voor vragen, en eventueel een presentatie. Bij dit type vergaderingen zijn vaak al besluiten genomen en gaat het meer om details uit werken van die besluiten. De taak van de voorzitter is in dit geval de vergadering strak houden en discussies te vermijden aangezien de besluiten al vast staan.

Instructie vergadering

Ook bij deze vergadering zijn er al besluiten genomen en gaat het meer om de details en vooral de details omtrent de verdeling en uitleg van bepaalde werkzaamheden. De belangrijkste taak bij dit type vergaderingen is weggelegd voor de voorzitter. Hij zorgt voor het verschaffen van de juiste informatie en het uitleggen van de instructies en werkzaamheden. Bij dit type vergadering is het belangrijk dat er veel vragen gesteld zijn en er geen verwarring meer bestaat over doe de gang van zaken is.

Zoeken naar een inspirerende vergaderruimte

Wil je op zoek gaan naar een inspirerende vergaderruimte in Breda, moet je bedenken waar je de eisen aan wilt leggen. Is dit facilitair met beamers en ben je daar genoeg mee geholpen? Of wil je een inspirerende omgeving waar je veel ideeëen op wilt doen? Daar moet je goed bij stil staan.

Een stijlvolle man heeft gewoontes

Het geheim van stijlvolle goed geklede mannen is dat ze van mode een gewoonte hebben gemaakt.  Gewoonte is de meest krachtige tool die een man tot zijn beschikking kan hebben. Zij boeken bijvoorbeeld gestage vooruitgang in de richting van grote doelen door hun zeer krachtige gewoontes. Doordat een gewoonte de magische kracht bezit om op lange termijn processen in stappen te delen zal consistentie worden bereikt. Waardoor keer op keer de gestelde doelen worden volbracht.

Voorbeelden van gewoontes van de stijlvolle man

De kleine activiteiten die een stijlvolle man iedere dag uitvoert, zorgen niet alleen dat hij zijn doelen bereikt maar ook dat hij goed gekleed voor de dag komt. Een voorbeeld van een kleine consistente gewoonte van de stijlvolle man is het vooraf klaar leggen van zijn kleding. Ondanks hij zich misschien zal verslapen is er geen nood aan de man. Hij schiet in zijn vooraf uitgezochte kleding en ziet er als “gewoon” perfect gekleed uit.

Een andere zeer belangrijke gewoonte van deze perfect geklede mannen is het goed verzorgen van hun schoenen. Vaak bewaren zij de schoenen in een simpele doos en hebben zij een keurig bij elkaar gezochte inventaris met onderhoudsartikelen. De schoenen worden schoongemaakt maar ook gepolijst.

Het kopen van stijlvolle kleding

Het inkopen van de kleding en schoenen hoort ook bij zijn gewoonte. Voor sommige stijlvolle mannen is dit een zeer lastige klus. Vooral de lange stijlvolle mannen lopen nogal eens tegen wat uitdagingen aan. Het vinden van bijvoorbeeld een casual overhemd mouwlengte 7 kan een heel karwei zijn. Maar ook hiervoor hebben ze een oplossing gevonden: Een webshop specifiek gericht op kleding voor de lange stijlvolle mannen! De webshop: Mouwlengte7. Dus ook het doel “nieuwe kleding kopen” kunnen zij nu snel behalen door hun gewoontes uit te voeren en er wederom zeer stijlvol uit te zien.

Waarom een incassobureau inschakelen?

In dit artikel geef ik graag een antwoord op de vraag: ‘Waarom een incassobureau inschakelen?’. Want dat brengt toch alleen maar extra kosten met zich mee?! En wanneer u een openstaande factuur hebt voor een laag bedrag, haalt u er dan wel de incassokosten uit? Dat zijn allemaal vragen waar ik u antwoord op kan geven. Of eigenlijk Van Loon Incasso Advocaten. Want bij hun is het heel simpel: u betaalt helemaal niets aan hen. Alle kosten gaan naar uw niet betalende klant toe. En wanneer het tot geen succes leidt, het ontvangen van het geld waar u recht op hebt, dan betaalt u alsnog niets. Puur omdat Van Loon Incasso Advocaten dan niet geslaagd is.

Debiteur

Herkent u deze situatie? U ontvangt een bestelling voor bijvoorbeeld een bepaalde oplage van uw producten. U levert alles netjes en op tijd af op de afgesproken locatie. Maar vervolgens wordt de factuur niet betaalt… Dan is het dus tijd om een incassobureau in te schakelen! Natuurlijk kunt u zelf ook wel het een en ander doen wat betreft het na bellen. Maar de kans is groot dat wanneer ze bij de eerste betalingstermijn niet betalen, dat dan ook niet doen wanneer u contact met hen probeert op te nemen. Ik hoor zelfs vaak van klanten dat wanneer de debiteur erachter komt dat iemand belt met een openstaande factuur voor hen, ze de hoorn er gewoon opgooien… Een incassobureau gaat daar alleen niet mee akkoord natuurlijk! Zij sturen eerst een brief de deur. Daarop is voor de debiteur te lezen dat er een incassobureau is ingeschakeld. En dat die achter het geld aan gaat waar u recht op hebt.

Zelf heb ik meerdere van dit soort irritante debiteuren gehad. En daarom besloot ik in mijn zoektocht naar een incassobureau, te kiezen voor Van Loon Incasso Advocaten. Een keuze waar ik nog steeds volledig achter sta!