Wat wordt er in de arbeidsovereenkomst geregeld

U kunt hier meer informatie vinden over wat er in de arbeidsovereenkomst geregeld wordt.

Loon

In de arbeidsovereenkomst met de werknemer wordt ook het loon geregeld.

De werkgever is gebonden aan de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). De werkgever mag nooit minder betalen dan dit minimumloon, bepalingen daarover in het contract zijn dan ook niet geldig.

Tip

Loon wordt niet automatisch geïndexeerd. Als hierover in de CAO of in de arbeidsovereenkomst niets geregeld is, is de werkgever hiertoe niet verplicht.

Vaak wordt de hoogte van het loon met de schalen bepaald in de CAO.

Onder loon vallen niet:

  • fooien
  • onverplichte extra betalingen van de werkgever
  • onkostenvergoedingen (bijvoorbeeld reiskosten)
  • Onder loon kan wel bijvoorbeeld het gebruik van een woning vallen.

Tip

De werkgever dient het aantal werkuren te betalen dat in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd ook al wordt u bijvoorbeeld minder uren ingeroosterd.

Vakantiedagen en –toeslag

Vakantie

Iedere werknemer heeft het recht op vier weken betaalde vakantie per jaar. Voor parttimers of werknemers die niet het hele jaar bij dezelfde werkgever hebben gewerkt geldt een evenredig deel van deze aanspraak op vakantie. Het recht op vakantie geldt alleen voor werknemers die:

Gedurende het hele jaar recht op loon hebben gehad (inclusief de zwangerschapsperiode)

Bij ziekte tellen slechts maximaal (de laatste) zes maanden mee

Tip

Na indiening van het verzoek moet de werkgever in principe binnen twee weken een beslissing daarover nemen. Weigert de werkgever pas na twee weken de vakantie dan geldt de vakantie zoals die door de werknemer is aangevraagd.

Concurrentiebeding

De werkgever kan een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst opnemen om te voorkomen dat de werknemer bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst op korte termijn aan de slag gaat bij een concurrent. Een concurrentiebeding kan verschillende voorwaarden hebben zoals,

  • dat de werknemer na het dienstverband niet in dienst mag treden bij de concurrent
  • dat hij niet in een bepaald gebied voor een concurrent mag werken (geografisch of marktgericht)

De sanctie op overtreding van één van de bovengenoemde voorwaarden is meestal een boete.

De wet stelt wel enkele eisen aan een concurrentiebeding:

  • het beding moet schriftelijk overeen worden gekomen en;
  • mag alleen worden aangegaan met een meerderjarige werknemer

In de rechtspraak is uitgemaakt dat een concurrentiebeding niet langer mag duren dan een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop het dienstverband eindigt.

Tip

U kunt kijken of u met uw nieuwe werkgever afspraken kunt maken dat hij de claims die eventueel voort kunnen komen uit het concurrentiebeding voor zijn rekening neemt.

Relatiebeding

Is bepaald dat de werknemer aan het einde van het dienstverband geen relaties/kanten mag benaderen dan wel meenemen dan is er sprake van een relatiebeding. In tegenstelling tot het concurrentiebeding is in de rechtspraak geen duidelijk standpunt ingenomen over de duur van het relatiebeding. Dat betekent dat een relatiebeding langer dan een jaar mag duren.

Inspirerende vergaderruimte

Vergaderen wat is dat nou eigenlijk? Gewoon lang bij elkaar zitten en praten over dingen die actueel? Meningen uitwisselen en lang discussiëren? Veel mensen houden niet zo van vergaderen, meestal duurt dit te lang en te vaak en raken mensen verveeld na verloop van tijd. Toch kunnen vergaderingen best leuk zijn en kunnen er goede resultaten geboekt worden. Het is belangrijk dat iedereen die aan de vergadering meedoet dezelfde mindset heeft en dat er een goede voorzitter is die de vergadering goed aan de gang kan houden. Vergaderen kan je doen met verschillende doelen. Afhankelijk van het doel dat je gesteld hebt kan je in die richting gaan vergaderen.

Brainstormsessie

Beslissing worden over het algemeen niet direct genomen in dit type vergadering. Dit type vergadering is er om problemen op te lossen en iedereen die aanwezig is mee laten denken over die oplossing. De taak van de voorzitter is in dit geval om iedereen goed aan bod te laten komen en zijn mening te vertellen over het onderwerp. Het uiteindelijk doel is aanwezigen laten komen met creatieve ideeën die gebruikt kunnen worden om het probleem op te lossen.

Besluitnemende vergadering

Als je doelen vast hebt gesteld voor je onderneming en je de voortgang van deze doelen wilt nagaan is dit het type vergadering daarvoor. Deelnemers van de vergadering wisselen zoveel mogelijk ideeën uit en trekken conclusies daaruit. Daarop wordt de deelnemers van de vergadering gevraagd besluiten te nemen daar over. De voorzitters taak in dit geval is de vergadering zo strak mogelijk leiden zodat iedereen een duidelijk overzicht heeft over iedereens ideeën.

Informatieve vergadering

In een informatieve vergadering wordt er zoveel mogelijk informatie uitgewisseld als dat mogelijk is en daar tijd voor is. Er worden over het algemeen geen besluiten genomen. Het doel is informatie uitwisselen en er zal ruimte gecreëerd moeten worden voor vragen, en eventueel een presentatie. Bij dit type vergaderingen zijn vaak al besluiten genomen en gaat het meer om details uit werken van die besluiten. De taak van de voorzitter is in dit geval de vergadering strak houden en discussies te vermijden aangezien de besluiten al vast staan.

Instructie vergadering

Ook bij deze vergadering zijn er al besluiten genomen en gaat het meer om de details en vooral de details omtrent de verdeling en uitleg van bepaalde werkzaamheden. De belangrijkste taak bij dit type vergaderingen is weggelegd voor de voorzitter. Hij zorgt voor het verschaffen van de juiste informatie en het uitleggen van de instructies en werkzaamheden. Bij dit type vergadering is het belangrijk dat er veel vragen gesteld zijn en er geen verwarring meer bestaat over doe de gang van zaken is.

Zoeken naar een inspirerende vergaderruimte

Wil je op zoek gaan naar een inspirerende vergaderruimte in Breda, moet je bedenken waar je de eisen aan wilt leggen. Is dit facilitair met beamers en ben je daar genoeg mee geholpen? Of wil je een inspirerende omgeving waar je veel ideeëen op wilt doen? Daar moet je goed bij stil staan.

Een stijlvolle man heeft gewoontes

Het geheim van stijlvolle goed geklede mannen is dat ze van mode een gewoonte hebben gemaakt.  Gewoonte is de meest krachtige tool die een man tot zijn beschikking kan hebben. Zij boeken bijvoorbeeld gestage vooruitgang in de richting van grote doelen door hun zeer krachtige gewoontes. Doordat een gewoonte de magische kracht bezit om op lange termijn processen in stappen te delen zal consistentie worden bereikt. Waardoor keer op keer de gestelde doelen worden volbracht.

Voorbeelden van gewoontes van de stijlvolle man

De kleine activiteiten die een stijlvolle man iedere dag uitvoert, zorgen niet alleen dat hij zijn doelen bereikt maar ook dat hij goed gekleed voor de dag komt. Een voorbeeld van een kleine consistente gewoonte van de stijlvolle man is het vooraf klaar leggen van zijn kleding. Ondanks hij zich misschien zal verslapen is er geen nood aan de man. Hij schiet in zijn vooraf uitgezochte kleding en ziet er als “gewoon” perfect gekleed uit.

Een andere zeer belangrijke gewoonte van deze perfect geklede mannen is het goed verzorgen van hun schoenen. Vaak bewaren zij de schoenen in een simpele doos en hebben zij een keurig bij elkaar gezochte inventaris met onderhoudsartikelen. De schoenen worden schoongemaakt maar ook gepolijst.

Het kopen van stijlvolle kleding

Het inkopen van de kleding en schoenen hoort ook bij zijn gewoonte. Voor sommige stijlvolle mannen is dit een zeer lastige klus. Vooral de lange stijlvolle mannen lopen nogal eens tegen wat uitdagingen aan. Het vinden van bijvoorbeeld een casual overhemd mouwlengte 7 kan een heel karwei zijn. Maar ook hiervoor hebben ze een oplossing gevonden: Een webshop specifiek gericht op kleding voor de lange stijlvolle mannen! De webshop: Mouwlengte7. Dus ook het doel “nieuwe kleding kopen” kunnen zij nu snel behalen door hun gewoontes uit te voeren en er wederom zeer stijlvol uit te zien.

Waarom een incassobureau inschakelen?

In dit artikel geef ik graag een antwoord op de vraag: ‘Waarom een incassobureau inschakelen?’. Want dat brengt toch alleen maar extra kosten met zich mee?! En wanneer u een openstaande factuur hebt voor een laag bedrag, haalt u er dan wel de incassokosten uit? Dat zijn allemaal vragen waar ik u antwoord op kan geven. Of eigenlijk Van Loon Incasso Advocaten. Want bij hun is het heel simpel: u betaalt helemaal niets aan hen. Alle kosten gaan naar uw niet betalende klant toe. En wanneer het tot geen succes leidt, het ontvangen van het geld waar u recht op hebt, dan betaalt u alsnog niets. Puur omdat Van Loon Incasso Advocaten dan niet geslaagd is.

Debiteur

Herkent u deze situatie? U ontvangt een bestelling voor bijvoorbeeld een bepaalde oplage van uw producten. U levert alles netjes en op tijd af op de afgesproken locatie. Maar vervolgens wordt de factuur niet betaalt… Dan is het dus tijd om een incassobureau in te schakelen! Natuurlijk kunt u zelf ook wel het een en ander doen wat betreft het na bellen. Maar de kans is groot dat wanneer ze bij de eerste betalingstermijn niet betalen, dat dan ook niet doen wanneer u contact met hen probeert op te nemen. Ik hoor zelfs vaak van klanten dat wanneer de debiteur erachter komt dat iemand belt met een openstaande factuur voor hen, ze de hoorn er gewoon opgooien… Een incassobureau gaat daar alleen niet mee akkoord natuurlijk! Zij sturen eerst een brief de deur. Daarop is voor de debiteur te lezen dat er een incassobureau is ingeschakeld. En dat die achter het geld aan gaat waar u recht op hebt.

Zelf heb ik meerdere van dit soort irritante debiteuren gehad. En daarom besloot ik in mijn zoektocht naar een incassobureau, te kiezen voor Van Loon Incasso Advocaten. Een keuze waar ik nog steeds volledig achter sta!

Het nut van een antecedentenonderzoek

Bij een antecedentenonderzoek wordt onderzoek gedaan naar iemands voorgeschiedenis. Meestal wordt hierbij gekeken of er sprake is van een strafrechtelijk verleden. Dit kan om verschillende redenen gedaan worden. Wat het nut is van een antecedentenonderzoek wordt hier uitgelegd.

Solliciteren bij de overheid

Een antecedentenonderzoek kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door een overheidsinstantie wanneer u hier solliciteert. De overheid wil, begrijpelijkerwijs, een goed voorbeeld stellen door alleen betrouwbare mensen in dienst te nemen. Vooral wanneer het een baan betreft waarbij veel gevoelige informatie gedeeld wordt, is het belangrijk om te weten dat deze persoon daar goed mee kan omgaan. Natuurlijk is het nooit mogelijk om dit 100% zeker te weten van tevoren, maar een strafrechtelijk verleden, vooral op bepaalde gebieden, vormt een hele grote reden om aan te nemen dat iemand niet betrouwbaar is. De grondigheid en striktheid die wordt gebruikt bij een antecedentenonderzoek kan verschillen per land en per instantie. Een instantie die topgeheime informatie behandelt, bijvoorbeeld, zal een veel grondiger onderzoek uitvoeren en zal veel strenger zijn bij de beoordeling van iemands verleden. Zij kijken bijvoorbeeld niet alleen naar strafrechtelijke zaken, maar ook naar alle andere informatie die een beeld van deze persoon kan geven op het gebied van betrouwbaarheid, zoals ontslagen of familieproblemen.

Verleden mee laten wegen in een strafzaak

Een andere reden om onderzoek te doen naar iemands strafrechtelijke verleden, is wanneer deze persoon terechtstaat voor een misdrijf. Wanneer er sprake is van herhaling van een bepaalde actie of gebeurtenis, kan dit leiden tot hogere en strengere straffen. Dit leidt namelijk tot de aanname dat iemand moeite heeft met het leren van zijn fouten. Zeker wanneer iemand in het verleden hiervoor gewaarschuwd is, zal herhaling van een strafbaar feit een hogere straf tot gevolg hebben dan wanneer de misdaad voor het eerst gepleegd is.

Onderzoek naar iemands verleden door de pers

Ten slotte kan ook de pers soms in iemands verleden duiken, om zo extra achtergrond te kunnen geven bij een nieuwsitem. Soms maakt dit de informatie duidelijker, andere keren wordt dit puur gedaan om het item interessanter te maken, bijvoorbeeld wanneer er in een heel andere zaak toevallig ook sprake is van een strafrechtelijk verleden dat aangehaald wordt om een bepaald beeld te schetsen of om voor sensatie te zorgen.

Aanvraag hulp schuldsanering

Schulden komen niet zomaar, dat weten we allemaal. Maar als je schulden hebt door bijvoorbeeld een ander, door de echtscheiding of door gokschulden van de ander, kan dat erg confronterend en vervelend zijn. Je doet een aanvraag bij de schuldsanering, maar deze wordt afgewezen. Dit kan gebeuren want je wordt niet zomaar toegelaten tot de WSNP. Heb je veel vragen en heb je geen idee hoe je alles aan moet pakken, dan kun je maar beter een advocaat inschakelen die je gaat helpen. Vanaf dat moment weet je namelijk dat alle vragen die je hebt beantwoord worden en je krijgt altijd ondersteuning. Je hebt ook meteen het gevoel dat je er niet meer alleen voor staat. Neem dan ook de tijd om te bekijken wie je kan helpen en wat de ervaringen zijn. Zorg ook dat je alvast alle documenten bij de hand hebt, want daardoor kan de advocaat zich beter voorbereiden en jou van dienst zijn. Noteer ook alle vragen want onzekerheden kunnen door je advocaat worden weggenomen.

Samen kom je verder!

Op het moment dat je verzoek wordt afgewezen door de rechter of gemeente, kun je in wsnp hoger beroep gaan tegen de afwijzing schuldsanering. Je hebt hierbij wel altijd een advocaat nodig. Je kunt namelijk niet zomaar in aanmerking komen voor toelating tot de schuldsanering. Als je lichtvaardig schulden hebt gemaakt, of je voldoet niet aan je verplichting om zoveel mogelijk geld te verdienen voor de schuldeisers, als je bent toegelaten tot de wsnp, dan kan altijd het verzoek tot de wsnp worden afgewezen of de schuldsanering kan tussentijds worden beëindigd. Mocht dat het geval zijn, weet dan dat je er niet alleen voor staat. Je kunt nu bekijken wie je kan helpen en wanneer, maar een advocaat laat jou niet vallen. Als je aanvraag is afgewezen, kun je maar beter in beroep gaan en samen met je advocaat gaan bekijken hoe je dit op kunt lossen. De advocaat zal alles bekijken en de huidige situatie in beeld brengen. Van daaruit kun jij bekijken welke kansen je maakt en de keuze maken of je je hoger beroep door gaat zetten.

Advocaten staan voor je klaar

Als we het hebben over een advocaat, dan denken veel mensen aan een echtscheiding. Maar ze kunnen je ook helpen bij andere zaken, zoals bij de TOM zitting. Als je alles over een tom zitting wil weten, dan kan dat! Het gaat bij deze zitting over een zitting waarbij je zonder tussenkomst van een rechter in overleg met de aanklager een straf gaat accepteren om niet naar de rechter te hoeven gaan. Je krijgt een uitnodiging om een gesprek te hebben bij de Officier van Justitie om daarover een afspraak te maken. Hierbij mag je je altijd bij laten staan door een advocaat die in jouw belang mee gaat kijken naar de zaak. Er worden namelijk regelmatig straffen neergelegd die je anders niet zou krijgen. Kom daarom nu alles over een tom zitting te weten en zorg dat je goed bent voorbereid. Soms kijk je er op tegen een zaak, maar door goed voorbereid te zijn, kan een groot deel van de spanning weg worden genomen. Een advocaat kan alles van tevoren met je doornemen en bekijken welke opties er zijn. Door jou hier op voor te bereiden weet je ook wat er kan en ben je voorbereid op de zitting die gaat komen.

Hulp bij zitting

Veel mensen kijken op tegen een zitting en daarom is het fijn dat een advocaat je bij kan staan. Samen met een advocaat heb je voor de zitting een aantal gesprekken. Eerst zal er samen met jou gekeken worden naar wat er is gebeurd en wat je rechten en plichten zijn. Van daaruit kan er gekeken worden naar wat de straffen zijn die je kunt krijgen of wat je mogelijk kunt doen om er onderuit te komen. Als je dat alleen zou moeten doen, dan moet je vaak juridische vraagstukken gaan bekijken waar je vaak weinig van begrijpt door de moeilijke termen. Maar vanaf nu hoeft dat niet meer, want de advocaat neemt dit deel van je over en zal alles aan je uitleggen. Schakel daarom op tijd hulp in zodat je er niet alleen voor staat. De hulp wordt namelijk aangeboden en daar kun jij echt je voordeel mee doen.

Advocaten

Advocaten worden vaak gezien als mensen die makkelijk geld verdienen, maar dit is absoluut niet zo. Als advocaat krijg je te maken met veel verschillende emotionele zaken. Denk aan familieruzies, burenruzies maar ook meningsverschillen tussen bedrijven waarbij het er hevig aan toe kan gaan.

Als advocaat zijnde moet je geheimen kunnen bewaren en partijdig kunnen zijn. Een advocaat is een soort vertrouwenspersoon waarbij u alle informatie ‘kwijt kan’. Hoe meer informatie u geeft des te meer hulp de advocaat kan geven. Kort samengevat houdt een advocaat zich bezig met de belangen van jouw juridische zaken. De advocaat mag niet partijdig zijn en moet zich alleen bezig houden met u.

Opleiding tot Advocaat

Voor dat je je een advocaat mag noemen moet je een universitaire opleiding hebben gevolgd. Het gemakkelijkst is om door te stromen vanaf het VWO. Als je van het MBO of HAVO afkomt en advocaat wilt worden, geen zorgen want met de HBO opleiding rechten kun je toegang krijgen tot de universiteit waar je de studie Rechtsgeleerdheid kunt volgen. Hierna moet je een 3 jarige stage volgen bij een ervaren advocaat. Na deze stage mag je zelfstandig aan de slag gaan.

Soorten advocaten

Je hebt verschillende soorten advocaten zo heb je bijvoorbeeld een advocaat voor echtscheidingen, arbeidsrecht, letselschade en vreemdelingenrecht. Voor mensen die een laag inkomen hebben is er mogelijkheid om een Pro-Deo advocaat te ‘krijgen’. Deze wordt betaald door de overheid. Naast de eis dat je een laag inkomen moet hebben zijn er nog meer voorwaarde waar aan voldaan moet worden. Deze kunt u op internet vinden maar ook op advocatenkantoren in uw buurt.

Advocatenkantoren

Mensen vinden het over het algemeen fijner om informatie te verschaffen via een advocatenkantoor in plaats van op internet. Dit is ook begrijpelijk omdat advocaten bij ‘offline’ contact zich vaak beter kunnen verplaatsen in de persoon. Dus wij raden u aan, Heeft u een probleem of wilt u juridisch advies? Gaan dan naar een advocatenkantoor in de buurt, bijvoorbeeld hier.

Je kan niet zowel de geit als de kool sparen

De titel is een prachtig spreekwoord wat je helaas niet al te vaak hoord in onze Nederlandse taal, maar het komt er op neer dat je af en toe risico moet nemen om de jackpot te winnen. Een bekendere uitspraak is dan ook ondernemen is risico nemen. Doorzetten is niet voor iedereen weggelegd, maar uiteindelijk bereik je wel pas resultaat als je dat doet. Denk maar aan sporten, muziek maken, op school op werk of zelfs met relaties. Uiteindelijk is het de aanhouder die wint. Laat je dus niet de kaas van het brood eten en ga voor die hoofdprijs. Ter motivatie een van de mooiste voorbeelden van iemand die de boot miste en dus achter het net viste: Ronald Wayne.

Ronald was in 1976 een ICT medewerker bij Atari. Hij had net zijn eigen bedrijfje verloren en besloot de kost maar te verdienen bij dit miljoenen bedrijf. Hij kwam hier in aanraking met een collega die door het leven ging onder de naam Steve Jobs. Steve betrok Ronald bij zijn pas opgerichte bedrijfje Apple wat hij samen met een ander compagnon runde. Ronald moest de doorslaggevende partij worden als de andere twee het niet eens werden. Apple begon te groeien en de kans deed zich aan om bij Apple full-time aan de slag te gaan. Ronald koos echter een volledig ander pad omdat hij bang was dat ook Apple falliet zou gaan. Daarom verkocht hij zijn aandeel van 10% weer terug aan zijn 2 collega’s voor 800 dollar. Werken in loondienst heeft ook zo zijn voordelen. Een ondernemer betaald maandelijks jouw salaris. Je hoeft je dan ook geen zorgen te maken over salarisverwerking, wat toch een hagelijk punt is bij veel ondernemers. Mocht je ook een ondernemer zijn dan is het zeker aan te raden om eens een kijkje te nemen op CBBS.nl. Cbbs is een loonbureau wat alle zorgen op het gebied van loon en human resource management uit handen neemt zodat jij weer kan doen waar je goed in bent: ondernemen.