Advocaat in Oosterhout

Een advocaat in Oosterhout kan u bijstaan bij alle juridische zaken. Hij bemiddelt, adviseert en procedeert over juridische kwesties en houdt daarbij uw persoonlijke juridische belangen in het oog. Vaak onderhoudt hij of zij ook contact met de tegenpartij, namens u. Wat meer informatie over wat een advocaat in Oosterhout voor u kan betekenen is hier wel op zijn plaats.

Een advocaat, méér dan gewoon gerechtelijke procedures

Vaak bestaat er een misverstand over de taken van een advocaat, namelijk dat deze enkel juridische kwesties op zich neemt. Dit is echter niet het geval. Zo houdt hij zich bezig met ontslagrecht, arbeidsrecht, aansprakelijkheid en contractrecht. Ten eerste informeert een advocaat zijn cliënt over de rechten plichten en daarbij correspondeert hij met de tegenpartij bij eventuele onderhandelingen om zo veel mogelijk voor u te kunnen betekenen!

Contractenrecht

Bij contractenrecht richt de dienst zich op begeleiding bij de voorfase, het opstellen en eventueel beoordelen van de overeenkomsten en het doorvoeren van procedures bij problemen – zoals het uitblijven van betalingen of leveringen. Daarnaast worden ook de algemeen voorwaarden beoordeeld om duidelijkheid te creëren.

Werkgeversaansprakelijkheid

Hierbij staat de veiligheid van de werknemer centraal en de vraag of de werkgever al het mogelijk heeft gedaan om die te waarborgen. De veiligheid van de werkplaats, machines en omgeving spelen hierbij een grote rol. Is er voldoende controle op de instructies en zijn deze juist en duidelijk? Allemaal vragen die een antwoord behoeven.

De Wit Advocatuur beschikt over alle ervaring en kennis om u optimaal te begeleiden en ondersteunen bij juridische kwesties. Een persoonlijke en moderne aanpak staan hierbij centraal!

Een advocaat in Oosterhout, dé specialist bij alle juridische zaken.

Heeft u nood aan juridische begeleiding of ondersteuning? Een advocaat weet precies wat te doen om elke situatie tot een goed einde te brengen!