Inspirerende vergaderruimte

Vergaderen wat is dat nou eigenlijk? Gewoon lang bij elkaar zitten en praten over dingen die actueel? Meningen uitwisselen en lang discussiëren? Veel mensen houden niet zo van vergaderen, meestal duurt dit te lang en te vaak en raken mensen verveeld na verloop van tijd. Toch kunnen vergaderingen best leuk zijn en kunnen er goede resultaten geboekt worden. Het is belangrijk dat iedereen die aan de vergadering meedoet dezelfde mindset heeft en dat er een goede voorzitter is die de vergadering goed aan de gang kan houden. Vergaderen kan je doen met verschillende doelen. Afhankelijk van het doel dat je gesteld hebt kan je in die richting gaan vergaderen.

Brainstormsessie

Beslissing worden over het algemeen niet direct genomen in dit type vergadering. Dit type vergadering is er om problemen op te lossen en iedereen die aanwezig is mee laten denken over die oplossing. De taak van de voorzitter is in dit geval om iedereen goed aan bod te laten komen en zijn mening te vertellen over het onderwerp. Het uiteindelijk doel is aanwezigen laten komen met creatieve ideeën die gebruikt kunnen worden om het probleem op te lossen.

Besluitnemende vergadering

Als je doelen vast hebt gesteld voor je onderneming en je de voortgang van deze doelen wilt nagaan is dit het type vergadering daarvoor. Deelnemers van de vergadering wisselen zoveel mogelijk ideeën uit en trekken conclusies daaruit. Daarop wordt de deelnemers van de vergadering gevraagd besluiten te nemen daar over. De voorzitters taak in dit geval is de vergadering zo strak mogelijk leiden zodat iedereen een duidelijk overzicht heeft over iedereens ideeën.

Informatieve vergadering

In een informatieve vergadering wordt er zoveel mogelijk informatie uitgewisseld als dat mogelijk is en daar tijd voor is. Er worden over het algemeen geen besluiten genomen. Het doel is informatie uitwisselen en er zal ruimte gecreëerd moeten worden voor vragen, en eventueel een presentatie. Bij dit type vergaderingen zijn vaak al besluiten genomen en gaat het meer om details uit werken van die besluiten. De taak van de voorzitter is in dit geval de vergadering strak houden en discussies te vermijden aangezien de besluiten al vast staan.

Instructie vergadering

Ook bij deze vergadering zijn er al besluiten genomen en gaat het meer om de details en vooral de details omtrent de verdeling en uitleg van bepaalde werkzaamheden. De belangrijkste taak bij dit type vergaderingen is weggelegd voor de voorzitter. Hij zorgt voor het verschaffen van de juiste informatie en het uitleggen van de instructies en werkzaamheden. Bij dit type vergadering is het belangrijk dat er veel vragen gesteld zijn en er geen verwarring meer bestaat over doe de gang van zaken is.

Zoeken naar een inspirerende vergaderruimte

Wil je op zoek gaan naar een inspirerende vergaderruimte in Breda, moet je bedenken waar je de eisen aan wilt leggen. Is dit facilitair met beamers en ben je daar genoeg mee geholpen? Of wil je een inspirerende omgeving waar je veel ideeëen op wilt doen? Daar moet je goed bij stil staan.