Het nut van een antecedentenonderzoek

Bij een antecedentenonderzoek wordt onderzoek gedaan naar iemands voorgeschiedenis. Meestal wordt hierbij gekeken of er sprake is van een strafrechtelijk verleden. Dit kan om verschillende redenen gedaan worden. Wat het nut is van een antecedentenonderzoek wordt hier uitgelegd.

Solliciteren bij de overheid

Een antecedentenonderzoek kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd door een overheidsinstantie wanneer u hier solliciteert. De overheid wil, begrijpelijkerwijs, een goed voorbeeld stellen door alleen betrouwbare mensen in dienst te nemen. Vooral wanneer het een baan betreft waarbij veel gevoelige informatie gedeeld wordt, is het belangrijk om te weten dat deze persoon daar goed mee kan omgaan. Natuurlijk is het nooit mogelijk om dit 100% zeker te weten van tevoren, maar een strafrechtelijk verleden, vooral op bepaalde gebieden, vormt een hele grote reden om aan te nemen dat iemand niet betrouwbaar is. De grondigheid en striktheid die wordt gebruikt bij een antecedentenonderzoek kan verschillen per land en per instantie. Een instantie die topgeheime informatie behandelt, bijvoorbeeld, zal een veel grondiger onderzoek uitvoeren en zal veel strenger zijn bij de beoordeling van iemands verleden. Zij kijken bijvoorbeeld niet alleen naar strafrechtelijke zaken, maar ook naar alle andere informatie die een beeld van deze persoon kan geven op het gebied van betrouwbaarheid, zoals ontslagen of familieproblemen.

Verleden mee laten wegen in een strafzaak

Een andere reden om onderzoek te doen naar iemands strafrechtelijke verleden, is wanneer deze persoon terechtstaat voor een misdrijf. Wanneer er sprake is van herhaling van een bepaalde actie of gebeurtenis, kan dit leiden tot hogere en strengere straffen. Dit leidt namelijk tot de aanname dat iemand moeite heeft met het leren van zijn fouten. Zeker wanneer iemand in het verleden hiervoor gewaarschuwd is, zal herhaling van een strafbaar feit een hogere straf tot gevolg hebben dan wanneer de misdaad voor het eerst gepleegd is.

Onderzoek naar iemands verleden door de pers

Ten slotte kan ook de pers soms in iemands verleden duiken, om zo extra achtergrond te kunnen geven bij een nieuwsitem. Soms maakt dit de informatie duidelijker, andere keren wordt dit puur gedaan om het item interessanter te maken, bijvoorbeeld wanneer er in een heel andere zaak toevallig ook sprake is van een strafrechtelijk verleden dat aangehaald wordt om een bepaald beeld te schetsen of om voor sensatie te zorgen.